Blog

Tenesys ze statusem AWS Advanced Consulting Partner

Tenesys ze statusem AWS Advanced Consulting Partner
Amazon przyznał właśnie Tenesys status Advanced Consulting Partner. Stawia nas to w elitarnym gronie firm, które cieszą się największym zaufaniem jednego z głównych operatorów chmury publicznej. Nasi klienci mogą być pewni, że osiągną najlepsze korzyści z możliwości, jakie dają rozwiązania chmurowe.

Migracja do chmury obliczeniowej, czy też szerzej pojęta transformacja cyfrowa przedsiębiorstw, to często złożone projekty. Wymagają wiedzy i wypracowanych praktyk doświadczenia. Udana migracja potrzebuje niestandardowego podejścia i otwartego myślenia o IT.

Certyfikacja partnera AWS to potwierdzenie, że posiadane kompetencje i sposób działania przy tego typu projektach, są zgodne z najlepszymi praktykami AWS. Dla klienta to szansa, że osiągnie korzyści w krótszym czasie, przy minimalnym ryzyku związanym z takim przedsięwzięciem.

Certyfikatu AWS Advanced Consulting Partner nie można kupić - trzeba go zdobyć, a proces weryfikujący jest złożony i wymagający. Tenesys spełniło kryteria jakie Amazon stawia partnerom:

  • posiadamy odpowiednio przeszkolony i certyfikowany personel pod kątem kompetencji chmurowych,
  • przeprowadziliśmy odpowiednią liczbę projektów,
  • opublikowaliśmy case studies z naszych projektów,
  • a co najważniejsze zebraliśmy i udokumentowaliśmy wysokie oceny satysfakcji naszych klientów.

Blog

Chmura może być naprawdę tania

Chmura może być naprawdę tania
O tym jak zredukować koszty opłat za chmurę opowiada Sebastian Zaprzalski - CEO Tenesys.

O jakich możliwych procentowych redukcjach opłat mówimy?

Przy pierwszej optymalizacji kosztów często uzyskać można redukcję opłat na poziomie kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Oszczędności uzyskujemy dzięki zmianom w konfiguracji technicznej usług, ale też poprzez dopasowanie modeli płatności za konkretne składniki infrastruktury. Można to zrobić w formie przedpłacone albo długoterminowej rezerwacji zasobów.

Za co klienci najczęściej przepłacają?

Często spotykamy się z brakiem retencji danych i backupów. Podnoszą koszty stopniowo a najczęściej nie są używane i generują koszty. Równie często zdarzają się zapomniane, aktywowane usługi.

Dlaczego warto zlecić takie działania Tenesys?

Operatorzy oferują mnóstwo usług, sam AWS ponad 150 usług. Istnieje wiele technicznych sposobów ich zastosowania, co daje dużą elastyczność przy projektowaniu infrastruktury w chmurze i daje pole do optymalizacji. Zespół Tenesys jest bardzo skuteczny w optymalizacji, gdyż na co dzień nie tylko projektujemy i utrzymujemy infrastrukturę chmurową dla różnych klientów, ale także na bieżąco analizujemy zmiany polityk cenowych stosowanych przez operatorów. Działamy projektowo, albo okresowo utrzymujemy higienę kosztów i optymalizujemy wykorzystywane zasoby w chmurze.

A jak jest lepiej? Jednorazowo czy okresowo?

Jednorazowy projekt optymalizacji kosztów, jeżeli został przeprowadzony na warstwie technicznej i biznesowej z wykorzystaniem analizy zachowań systemu klienta, powinien dać największy efekt ekonomiczny. Są jednak takie architektury, w których kosztogenne zachowania aplikacji mogą objawiać się co jakiś czas w trudnych do przewidzenia okolicznościach. W takich przypadkach pomaga ciągły monitoring kosztów pozwalający wychwycić i jeżeli to możliwe na bieżąco dokonać odpowiedniej optymalizacji. Na pewno o takim przypadku poinformujemy podczas pierwszego audytu. Dla higieny proces warto powtarzać, gdyż operatorzy chmurowi ciągle ulepszają i dodają nowe usługi, które przy takim samym koszcie zwiększają wydajność, albo zmniejszają koszty przy tej samej wydajności.

Jak często powinno się analizować koszty chmury ?

Zaleciłbym to robić zawsze, gdy widzimy znaczący, nieuzasadniony wzrost kosztów. Jeżeli nic takiego się nie dzieje, to dobrze zmieścić się w okresie nie rzadziej niż raz na rok i nie częściej niż raz na 3 miesiące.

Na ile koszty można optymalizować, jeżeli mamy już aplikacje w określonej architekturze, a na ile musimy ją zmienić, jeżeli chcemy obniżyć koszty usług chmurowych?

Architektura aplikacji może w zdecydowany sposób wpływać na koszty usług chmurowych. O ile bardzo doświadczony zespół DevOpsów potrafił będzie optymalnie zaprojektować infrastrukturę w chmurze pod każdą narzuconą architekturę aplikacji, to nadal pozostaje pytanie czy nie można by obniżyć kosztów operacyjnych aplikacji poprzez dostosowanie jej architektury do specyfiki usług chmurowych. Wspieramy wiele software house’ów i wiemy, że w tym obszarze kryją się duże możliwości ograniczania kosztów oraz zwiększania wydajności samej aplikacji. To jedna z naszych unikalnych specjalizacji. Potrafimy wspólnie z wytwórcami oprogramowania wdrożyć zmiany, które najbardziej ograniczą przyszłe koszty infrastruktury chmurowej. Robimy to na etapie tworzenia architektury aplikacji, ale też w dalszych etapach rozwoju aplikacji.
Trzeba pamiętać o tym, że kompetencje developerów w zakresie projektowania architektury aplikacji nie są tożsame z kompetencjami projektowania architektury infrastruktury chmurowej naszych inżynierów. Optymalny efekt końcowy uzyskuje się tylko przy wzajemnej współpracy.

Zobacz również: Cloud Cost Optimization - szczegóły produktu

Skontaktujemy się z Tobą

Wystąpił błąd. Prosimy o kontakt: info@tenesys.pl

Test CAPTCHA nie powiódł się. Spróbuj ponownie.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.