Cloud Migration

Przenosimy systemy lub wybrane elementy środowisk IT do chmury publicznej: AWS (oficjalny partner), Azure i GCP.

Dla kogo:

 • utrzymujesz system we własnej serwerowni
 • korzystasz z usług chmury prywatnej

Gdy:

 • chcesz zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo bez dużych kosztów początkowych
 • jesteś w trakcie wirtualizacji swoich serwerów i aplikacji
 • jesteś przed podjęciem decyzji o kosztownej rozbudowie własnej infrastruktury
 • chcesz oszczędzić na kosztach serwerów i licencji wykorzystywanych tylko okresowo
 • nie jesteś zadowolony z kosztów, wydajności i stabilności swojej infrastruktury

Technologie:

 • AWS (Amazon), Azure (Microsoft), GCP (Google)

Efekty:

 • optymalizacja migracji prowadzonej etapami do chmury publicznej lub hybrydowej
 • koniec z niedostępnością usług z powodu przeciążenia serwera
 • koniec z opłacaniem nadmiarowej infrastruktury wykorzystywanej tylko okresowo
 • elastyczna i natychmiastowa rozbudowa infrastruktury chmurowej zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem - koniec z długimi wewnętrznymi procesami inwestycyjnymi i logistycznymi
 • dostępności usług chmury publicznej na poziomie 99,99% i trwałości nawet 99,99999999999% w skali roku
 • tanie testowanie najnowszych usług i technologii, które oferuje chmura publiczna

Współpraca w krokach:

 • analizujemy środowisko i proponujemy najbardziej odpowiedni model migracji z podziałem na etapy
 • przygotowujemy projekt infrastruktury chmurowej
 • konfigurujemy zasoby chmurowe i przenosimy dane w wybranym wariancie migracji:
  • najszybszy: przenosimy systemy takie jakie są
  • chmurowo optymalizowany: częściowe przekonfigurowanie aplikacji z wykorzystaniem dedykowanych usług chmurowych
  • chmurowo przeprojektowany: więcej pracy po stronie aplikacji klienta, aby dostosować jej konfiguracje do specyfiki usług chmury publicznej, zwiększonej automatyzacji i skalowalności infrastruktury
 • optymalizowanie infrastruktury chmurowej na podstawie działania aplikacji w nowym środowisku

Cloud Cost Optimization

Obniżamy koszty usług chmurowych poprzez optymalizację architektury, infrastruktury i modeli płatności.

Dla kogo:

 • korzystasz z usług operatorów chmur publicznych: Amazon Web Services, MS Azure, Google Cloud Platform
 • korzystasz z lokalnego data center lub posiadasz własną serwerownię ale chcesz przebudować swoją infrastrukturę aby obsłużyć okresowo większy ruch

Gdy:

 • masz wrażenie że koszty usług chmurowych są za wysokie
 • koszty są większe z miesiąca na miesiąc ale nie są adekwatne do ilości obsługiwanego ruchu
 • nie wiesz czy optymalnie korzystasz z usług chmurowych
 • nie wiesz ile może zaoszczędzić migracja do chmury

Efekty:

 • redukcja opłat od kilkunastu do kilkudziesięciu procent
 • optymalna konfiguracja techniczna usług
 • optymalne modele płatności za poszczególne składniki infrastruktury
 • projekt optymalnej kosztowo infrastruktury zalecenia w zakresie optymalnej adaptacji systemu do środowiska chmurowego

Dlaczego Tenesys:

 • najnowsza wiedza o możliwościach i zmianach u operatorów usług chmurowych
 • stały zespół specjalistów z zakresu projektowania i utrzymania infrastruktury w chmurze
 • ponad 5 lat doświadczeń w utrzymaniu i optymalizacji różnorodnych środowisk w chmurach publicznych

Proces pracy:

 • analizujemy koszty i wykorzystanie obecnej infrastruktury
 • projektujemy zmiany w infrastrukturze i architekturze aplikacji
 • projektujemy zmiany w modelach płatności
 • wdrażamy zmiany po zakończonym projekcie
 • przedstawiamy zalecenia dotyczące optymalnej adaptacji systemu do infrastruktury chmurowej
 • na życzenie klienta powtarzamy proces np. raz na pół roku i sprawdzamy możliwości obniżenia kosztów

Cloud Infrastructure Design for Business

Projektujemy i dostosowujemy infrastrukturę chmurową: AWS (oficjalny partner), Azure i GCP. Obsługujemy również hybrydy.

Dla kogo:

 • potrzebujesz usług projektowania infrastruktury chmurowej pod konkretny projekt

Gdy:

 • zamierzasz migrować system do chmury publicznej
 • potrzebujesz szerokiego zakresu kompetencji projektowania systemów w różnych technologiach
 • chcesz zoptymalizować koszty i czas, jaki poświęcasz na infrastrukturę
 • nie jesteś zadowolony z wydajności i stabilności swojej infrastruktury
 • rozwijanie kompetencji Dev i SysOpsowych w zespole nie jest Twoim biznesowym priorytetem lub nie potrzebujesz całego etatu DevOpsa

Efekty:

 • systemy działają stabilniej i bardziej optymalnie kosztowo
 • dostajesz informacje o możliwościach, nowych usługach i lepszych rozwiązaniach
 • możesz przenieść system do innego dostawcy infrastruktury chmurowej dzięki wyeliminowaniu zamkniętych rozwiązań (vendor locking)

Dlaczego Tenesys:

 • certyfikowani architekci rozwiązań chmurowych
 • zawsze aktualna wiedza dzięki ciągłym szkoleniom
 • potrzebne kompetencje przy współpracy z architektami aplikacji na wszystkich etapach procesu wytwarzania oprogramowania
 • doświadczenie w pracy z klientami z całego świata
 • dopasowanie się do narzędzi komunikacji i zarządzania zadaniami

Wybrane technologie:

 • Cloudcraft, Terraform, Cloudformation

Współpraca w krokach:

 • włączamy się w używane kanały komunikacji oraz procesy
 • analizujemy architekturę aplikacji pod kątem doboru optymalnych usług infrastrukturalnych w chmurze, lub/i:
 • wspólnie z architektami aplikacji i developerami projektujemy budowę systemuz optymalnym wykorzystaniem usług chmurowych, zgodnie z dobrymi praktykami
 • przygotowujemy optymalny projekt infrastruktury
 • automatyzujemy procesy zarządzania zaprojektowaną infrastruktur
 • zarządzamy infrastrukturą przez wskazany okres
 • dokumentujemy wykonaną pracę

Infrastructure Management for Business

Zarządzamy i utrzymujemy infrastrukturę chmurową: AWS (oficjalny partner), Azure i GCP. Obsługujemy również hybrydy.

Dla kogo:

 • rozwijasz system i potrzebujesz usług zarządzania infrastrukturą tylko okresowo
 • masz problemy ze swoją infrastrukturą w chmurze lub hybrydową
 • zamierzasz migrować swoje systemy do chmury publicznej

Gdy:

 • chcesz zoptymalizować koszty i czas, jaki poświęcasz na infrastrukturę
 • nie chcesz tracić czasu na jej tworzenie i utrzymanie
 • nie potrzebujesz całego etatu administratora czy DevOpsa
 • potrzebujesz szerokiego zakresu kompetencji projektowaniu systemu w różnych technologiach

Efekty:

 • system działa stabilniej dzięki ciągłemu doskonaleniu infrastruktury
 • dostajesz informację o wszelkich problemach z infrastrukturą i propozycje działań naprawczych
 • wraz ze zmianami w aplikacji dostosujemy do tego infrastrukturę
 • masz do dyspozycji zawsze aktualną wiedzę ekspercką

Dlaczego Tenesys:

 • mocny zespół doświadczonych specjalistów DevOps i SysOps
 • zawsze aktualna wiedza dzięki ciągłym szkoleniom z zakresu infrastruktury chmurowej i administracji systemami
 • doświadczenie w pracy z klientami z całego świata
 • skrupulatne raportowanie efektów pracy
 • dopasowanie się do narzędzi komunikacji i zarządzania zadaniami

Proces pracy:

 • analizujemy infrastrukturę i proponujemy rozwiązania zwiększenia stabilności działania
 • włączamy się w używane kanały komunikacji oraz procesy
 • opisujemy proces rozliczania wykonanej pracy oraz jej raportowanie
 • automatyzujemy proces zarządzania infrastrukturą
 • realizujemy zlecone przez klienta zadania i/lub sami organizujemy pracę i bierzemy odpowiedzialność za najbardziej optymalną realizację celów
 • dokumentujemy wykonaną pracę

Monitoring 24/7/365 - Cloud Network Operation Center

Monitorujemy i zapobiegamy awariom w systemach chmurowych przez 24h na dobę.

Dla kogo:

 • rozwijasz biznes oparty o system w chmurze
 • działasz w różnych strefach czasowych
 • utrzymujesz systemy w chmurze, które wymagają stałego monitoringu i reakcji

Gdy:

 • każda przerwa w dostępności systemu generuje straty finansowe
 • nie możesz zapewnić stałego dyżuru osób, które naprawią ewentualną awarię
 • usuwanie awarii zabiera pracownikom zbyt wiele czasu
 • potrzebujesz wczesnego reagowania na sygnały zanim wywołają awarię
 • o awariach i problemach z dostępnością dowiadujesz się od rozczarowanych klientów

Efekty:

 • mniej awarii i większa dostępność systemu dzięki szybkim reakcjom na niepokojące sygnały
 • natychmiastowa reakcja zespołu Cloud NOC niezależnie od pory dnia i nocy
 • niższe koszty wyspecjalizowanej pierwszej linii obrony w porównaniu do wielostopniowej linii wsparcia technicznego
 • nawet 4x niższe koszty w porównaniu do własnych pracowników

Dlaczego Tenesys:

 • nasze procesy monitoringu pozwalają dostrzec problem często zanim nastąpi awaria: średnio mniej niż 1% incydentów zgłaszanych jest przez klienta, a o 99% z nich wiemy przed klientem i możemy podjąć działania naprawcze
 • mamy doświadczenie monitoringu wielu systemów na różnych platformach usług chmurowych publicznych

Proces pracy:

 • analizujemy system pod kątem potrzeb monitoringu
 • definiujemy poziom SLA: typy zdarzeń i typy reakcji w określonym czasie
 • wdrażamy konieczne narzędzia i rozwiązania do monitoringu
 • automatyzujemy proces i nadajemy odpowiednie priorytety oraz kategoryzujemy zdarzenia
 • ustalamy lub wpasowujemy się w używane kanały komunikacji oraz procesy obsługi incydentów
 • obserwujemy → wykrywamy → reagujemy → rozwiązujemy → uczymy się i zarządzamy wiedzą → udoskonalamy, aby zapobiegać powtarzaniu się tych samych incydentów
 • dokumentujemy wykonaną pracę

DevOps On Demand for Business

Dostarczamy usługi doświadczonych inżynierów DevOps jako wsparcie w rozwoju oprogramowania lub jako część zespołu DevOps

Dla kogo:

 • rozwijasz produkt siłami developerów bez zespołu DevOps
 • masz własny zespół DevOps, ale okresowo potrzebujesz zwiększyć jego wydajność, dostępność i kompetencje

Gdy:

 • potrzebujesz zawsze dostępnego inżyniera DevOps
 • nie chcesz zajmować się obszarem tworzenia i zarządzania infrastrukturą
 • masz trudności z zatrudnieniem inżynierów DevOps
 • nie możesz zapewnić wystarczającego rozwoju swojemu zespołowi DevOps
 • potrzebujesz merytorycznego wsparcia doświadczonych inżynierów DevOps przy projekcie

Efekty:

 • szybciej wytwarzasz oprogramowanie tymi samymi siłami developerów
 • masz w zespole doświadczonych DevOpsów, którzy pracują tymi samymi procesami i narzędziami
 • nie martwisz się dostępnością inżynierów DevOps w okresach urlopowych lub chorobowych
 • nie ponosisz kosztów procesu rekrutacji oraz ryzyka związanego z jej niepowodzeniem
 • zmniejszasz koszty HR
 • masz do dyspozycji zawsze aktualną wiedzę ekspercką, którą nasi eksperci zdobywają w wielu projektach i branżach

Dlaczego Tenesys:

 • elastyczność modelu współpracy - zadaniowo, dostępność czasu, dedykowany specjalista lub dedykowany zespół
 • elastyczność modelu rozliczeń - godzinowo lub ryczałt
 • mocny zespół specjalistów DevOps z zakresu projektowania i utrzymania infrastruktury w chmurze
 • doświadczenie w pracy z klientami z całego świata
 • skrupulatne raportowanie efektów pracy

Narzędzia:

 • Komunikacja: np. Jira, Asana, Slack, Trello
 • Repozytoria kodu i procesy CI/CD: Gitlab, Bitbucket, Jenkins, CircleCI
 • Chmury publiczne: AWS, Azure, Google Cloud Platform
 • Automatyzacja i infrastruktura: Terraform, Ansible

Współpraca w krokach:

 • dobieramy optymalny model współpracy - zadaniowy lub dostępność czas
 • włączamy się w używane kanały komunikacji oraz procesy
 • opisujemy proces rozliczania wykonanej pracy oraz jej raportowanie
 • realizujemy zlecone przez klienta zadania i/lub sami organizujemy pracę i bierzemy odpowiedzialność za najbardziej optymalną realizację celów
 • dokumentujemy wykonaną pracę

Business Continuity and Disaster Recovery (BCDR)

W przypadku awarii umożliwiamy ciągłość działania biznesu oraz odtworzenie środowiska IT.

Dla kogo:

 • cały system IT utrzymujesz we własnej serwerowni
 • funkcjonujesz już w chmurze hybrydowej lub publicznej
 • wytwarzasz oprogramowanie dla klientów

Gdy:

 • archiwizujesz dane tylko lokalnie i obawiasz się o ich bezpieczeństwo na wypadek pożaru, zniszczenia sprzętu lub innych zdarzeń losowych
 • potrzebujesz ciągłej dostępności systemów IT i danych, a każda przerwa w działaniu oznacza wymierne straty finansowe
 • utworzenie i utrzymywanie zapasowego środowiska IT na własnej infrastrukturze lub w innej lokalizacji jest zbyt dużym kosztem

Efekty:

 • backup w chmurze o dostępności 99,99% i trwałości nawet 99,99999999999% w skali roku
 • podjęcie pracy na kopii niezwłocznie po wystąpieniu awarii lub braku dostępu do pierwotnego środowiska IT
 • systemy zaczynają ponownie funkcjonować po awarii wg określonego czasu (RTO - Recovery Time Objective) oraz akceptowalnego poziomu utraty danych, czyli czas ostatniej replikacji danych do chmury (RPO - Recovery Point Objective)
 • płacisz za faktycznie zużyte zasoby w chmurze podczas awarii (model płatności pay-as-you-go)
 • plan działań w przypadku awarii dostosowany do możliwości i oceny poszczególnych stopni ryzyka

Dlaczego Tenesys:

 • certyfikowany zespół doświadczonych specjalistów DevOps i SysOps
 • kadra managerska o dużym doświadczeniu w budowaniu, doskonaleniu i zarządzaniu procesami w firmach z rynku SME oraz CORPO
 • doświadczenie w pracy z klientami z całego świata
 • skrupulatne raportowanie efektów pracy

Współpraca w krokach:

 • analizujemy infrastrukturę i wykorzystywane systemy
 • identyfikujemy ryzyka biznesowe
 • analizujemy wpływ ewentualnych awarii na ciągłość biznesu
 • opracowujemy plan działania
 • wdrażamy i testujemy wybrane rozwiązania
 • dokumentujemy wykonaną pracę

Cloud Security

Audytujemy i zabezpieczamy dane w chmurze. Sprawdzamy bezpieczeństwo systemów i zgodność z normami np. ISO 27001.

Dla kogo:

 • korzystasz z usług chmury publicznej
 • dostarczasz klientom oprogramowanie chmurowe
 • zamierzasz migrować systemy do chmury publicznej

Gdy:

 • chcesz upewnić się, że architektura systemu spełnia standardy bezpieczeństwa
 • nie jesteś pewien, czy dostęp do usług mają tylko uprawnione osoby
 • nie jesteś pewien, czy dane do chmury są przesyłane w bezpieczny sposób
 • korzystasz już usług bezpieczeństwa w chmurze, ale nie wiesz czy są właściwie skonfigurowane
 • chcesz mieć pewność, że spełniasz normy typu ISO 27001

Efekty:

 • rekomendacje zmian i dobrych praktyk, również przed audytem ISO 27001
 • weryfikacja projektu systemu przez niezależnych ekspertów
 • weryfikacja poprawności polityk dostępu do chmury przez pracowników i podwykonawców
 • weryfikacja bezpieczeństwa transmisji danych do/z chmury i w obrębie systemu
 • projekt i wdrożenie bezpiecznej infrastruktury komunikacyjnej z zastosowaniem technologii VPC
 • bezpieczna konfiguracja usług i wskazanie potrzebnych zmian - nawet 95% zagrożeń może wynikać z błędów konfiguracji po stronie pracowników (badania Gartnera)

Dlaczego Tenesys:

 • zespół doświadczonych i certyfikowanych ekspertów
 • zawsze aktualna wiedza dzięki ciągłym szkoleniom z zakresu bezpieczeństwa infrastruktury chmurowej i standardów ISO
 • doświadczenie w pracy z klientami z całego świata

Współpraca w krokach:

 • ustalamy zakres audytu
 • analizujemy infrastrukturę i polityki dostępu do usług chmurowych
 • raportujemy wyniki audytu
 • przedstawiamy zalecenia zmian i wdrażamy je w wybranych przez klienta obszarach
 • dokumentujemy wykonaną pracę

Big Data Analytics

Udostępniamy analitykę big data w chmurze do rozwiązań biznesowych. Ułatwiamy wnioskowanie i podejmowanie decyzji.

Dla kogo:

 • firmy z sektora MŚP (SME), które korzystają z różnych systemów IT i aplikacji wspierających biznes

Gdy:

 • chcesz wdrożyć systemy klasy BI (Business Intelligence)
 • nie wiesz jak zaprzęgnąć IT do realizacji celów biznesowych
 • chcesz połączyć analizy z różnych systemów wspierających biznes
 • potrzebujesz natychmiastowych wniosków z różnych źródeł danych
 • nie wiesz jak wyciągnąć wnioski z danych, które zbierasz
 • obawiasz się o koszty technologii Big Data

Efekty:

 • optymalny kosztowo dostęp do technologii, które były do tej pory domeną specjalistycznego oprogramowania
 • płatności za BI tylko w momencie użycia
 • możliwość połączenia różnych systemów, zebranie wniosków w jednym miejscu i wykazanie ukrytych dotąd zależności
 • analizy danych w czasie rzeczywistym i danych historycznych

Dlaczego Tenesys:

 • certyfikowani architekci rozwiązań chmurowych
 • zrozumienie potrzeb biznesowych i dopasowanie optymalnych rozwiązań
 • doświadczenie w pracy z klientami z całego świata
 • skrupulatne raportowanie efektów pracy

Wybrane technologie:

 • Amazon Kinesis, Redshift, Elasticsearch, Lake Formation, Athena, DynamoDB, DataPipeline, QuickSight

Współpraca w krokach:

 • analizujemy potrzeby biznesowe
 • identyfikujemy istniejące bazy danych oraz możliwe nowe ich źródła
 • projektujemy autorski algorytm konsolidacji różnych zbiorów danych do wsparcia konkretnej potrzeby biznesowej
 • implementujemy system do analizy danych w oparciu o odpowiednie usługi chmurowe big data
 • przygotowujemy system raportów analitycznych (wykresy, konkretne dane)
 • dokumentujemy wykonaną pracę

Skontaktujemy się z Tobą

Wystąpił błąd. Prosimy o kontakt: info@tenesys.pl

Test CAPTCHA nie powiódł się. Spróbuj ponownie.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.