Continuous Integration and Deployment (CI/CD)

Automatyzujemy dostarczanie kodu do infrastruktury testowej i przedprodukcyjnej oraz wdrożenie wersji do środowisk produkcyjnych.

Dla kogo:

 • wytwarzasz oprogramowanie i oprócz kodu musisz przygotowywać środowiska developerskie, testowe i produkcyjne

Gdy:

 • chcesz skrócić czas dostarczania klientom kolejnych wersji swojej aplikacji
 • chcesz oszczędzić czas developerów na tworzenie infrastruktury pod aplikacje
 • odtworzenie środowiska produkcyjnego i procesu wdrożenia nowej wersji aplikacji zajmuje dni lub tygodnie zamiast minut lub godzin
 • nie jesteś zadowolony ze stabilności procesu dostarczania aplikacji do klienta
 • tworzyłeś głównie aplikacje dla środowisk on-premise

Efekty:

 • developerzy poświęcają w pełni swój czas na tworzenie aplikacji
 • krótszy czas i niższe koszty dostarczania kolejnych wersji oprogramowania
 • automatyczne wyzwalanie testów i większa stabilność aplikacji
 • stabilność systemu deploymentu dzięki opisaniu procesu tworzenia infrastruktury kodem (IaaC) i wykorzystaniu usług chmurowych

Dlaczego Tenesys:

 • certyfikowani architekci rozwiązań chmurowych z zawsze aktualną wiedzę ekspercką zdobywaną w wielu projektach i branżach
 • szczególne kompetencje przy współpracy z wytwórcami oprogramowania
 • praktyczna znajomość różnych implementacji procesów CI/CD z projektów na całym świecie
 • skrupulatne raportowanie efektów pracy

Wybrane technologie:

 • Gitlab, Jenkins, CircleCI, CodeDeploy, Terraform, Ansible, Cloudformation, Kubernetes, GitHub

Współpraca w krokach:

 • włączamy się w używane kanały komunikacji oraz procesy
 • analizujemy aktualny proces CI/CD pod kątem budowania i dostarczania aplikacji na różne środowiska
 • automatyzujemy czynności związane z tworzeniem i konfiguracją infrastruktury w całym procesie
 • dokumentujemy wykonaną pracę

DevOps On Demand for Software House

Dostarczamy usługi doświadczonych inżynierów DevOps jako wsparcie w rozwoju oprogramowania lub jako część zespołu DevOps

Dla kogo:

 • wytwarzasz oprogramowanie i siłami developerów świadczysz usługi utrzymania dla swoich klientów
 • masz własny zespół DevOps, ale okresowo potrzebujesz zwiększyć jego wydajność, dostępność i zakres kompetencji

Gdy:

 • potrzebujesz zawsze dostępnego inżyniera DevOps
 • masz trudności z zatrudnieniem inżynierów DevOps
 • nie możesz zapewnić wystarczającego rozwoju swojemu zespołowi DevOps
 • potrzebujesz zwiększyć wydajność swojego zespołu DevOps na konkretny projekt lub okres
 • potrzebujesz merytorycznego wsparcia doświadczonych inżynierów DevOps przy projekcie

Efekty:

 • szybciej dostarczasz oprogramowanie klientom i obsługujesz większą liczbę projektów tymi samymi siłami developerów
 • masz w zespole doświadczonych DevOpsów, którzy pracują tymi samymi procesami i narzędziami
 • nie martwisz się dostępnością inżynierów DevOps w okresach urlopowych lub chorobowych
 • nie ponosisz kosztów procesu rekrutacji oraz ryzyka związanego z jej niepowodzeniem
 • zmniejszasz koszty HR
 • masz do dyspozycji zawsze aktualną wiedzę ekspercką, którą nasi eksperci zdobywają w wielu projektach i branżach

Dlaczego Tenesys:

 • elastyczność modelu współpracy - zadaniowo, dostępność czasu, dedykowany specjalista lub dedykowany zespół
 • elastyczność modelu rozliczeń - godzinowo lub ryczałt
 • mocny zespół specjalistów DevOps z zakresu projektowania i utrzymania infrastruktury w chmurze
 • doświadczenie w pracy z klientami z całego świata
 • skrupulatne raportowanie efektów pracy

Narzędzia:

 • Komunikacja: np. Jira, Asana, Slack, Trello
 • Repozytoria kodu i procesy CI/CD: Gitlab, Bitbucket, Jenkins, CircleCI
 • Chmury publiczne: AWS, Azure, Google Cloud Platform
 • Automatyzacja i infrastruktura: Terraform, Ansible

Współpraca w krokach:

 • dobieramy optymalny model współpracy - zadaniowy lub dostępność czas
 • włączamy się w używane kanały komunikacji oraz procesy
 • opisujemy proces rozliczania wykonanej pracy oraz jej raportowanie
 • realizujemy zlecone przez klienta zadania i/lub sami organizujemy pracę i bierzemy odpowiedzialność za najbardziej optymalną realizację celów
 • dokumentujemy wykonaną pracę

Cloud Infrastructure Design for Software House

Projektujemy i dostosowujemy infrastrukturę chmurową: AWS (oficjalny partner), Azure i GCP. Obsługujemy również hybrydy.

Dla kogo:

 • wytwarzasz oprogramowanie i siłami developerów przygotowujesz także infrastrukturę chmurową dla aplikacji swoich klientów
 • potrzebujesz usług projektowania infrastruktury chmurowej tylko okresowo lub pod konkretny projekt

Gdy:

 • chcesz oferować projektowanie infrastruktury klientom
 • rozwijanie kompetencji Dev i SysOpsowych w zespole nie jest Twoim biznesowym priorytetem lub nie potrzebujesz całego etatu DevOpsa
 • potrzebujesz zwiększyć wydajność zespołu
 • potrzebujesz szerokiego zakresu kompetencji projektowania systemów w różnych technologiach

Efekty:

 • szybciej dostarczasz oprogramowanie klientom i obsługujesz większą liczbę projektów tymi samymi siłami developerów
 • zapewniasz swoim klientom optymalną infrastrukturę opartą o najnowsze technologie
 • systemy działają stabilniej i bardziej optymalnie kosztowo
 • dostajesz informacje o możliwościach, nowych usługach i lepszych rozwiązaniach

Dlaczego Tenesys:

 • certyfikowani architekci rozwiązań chmurowych
 • zawsze aktualna wiedza dzięki ciągłym szkoleniom
 • potrzebne kompetencje przy współpracy z architektami aplikacji na wszystkich etapach procesu wytwarzania oprogramowania
 • doświadczenie w pracy z klientami z całego świata
 • dopasowanie się do narzędzi komunikacji i zarządzania zadaniami

Wybrane technologie:

 • Cloudcraft, Terraform, Cloudformation

Współpraca w krokach:

 • włączamy się w używane kanały komunikacji oraz procesy
 • analizujemy architekturę aplikacji pod kątem doboru optymalnych usług infrastrukturalnych w chmurze, lub/i:
 • wspólnie z architektami aplikacji i developerami projektujemy budowę systemuz optymalnym wykorzystaniem usług chmurowych, zgodnie z dobrymi praktykami
 • przygotowujemy optymalny projekt infrastruktury
 • automatyzujemy procesy zarządzania zaprojektowaną infrastruktur
 • zarządzamy infrastrukturą przez wskazany okres
 • dokumentujemy wykonaną pracę

Infrastructure Management for Software House

Zarządzamy i utrzymujemy infrastrukturę chmurową: AWS (oficjalny partner), Azure i GCP. Obsługujemy również hybrydy.

Dla kogo:

 • wytwarzasz oprogramowanie i siłami developerów świadczysz usługi administracji i utrzymania
 • potrzebujesz usług zarządzania infrastrukturą tylko okresowo
 • zamierzasz migrować system do chmury publicznej

Gdy:

 • nie chcesz zajmować się obszarem administracji systemami, ale chciałbyś oferować je klientom
 • nie potrzebujesz rozwijać kompetencji SysOpsowych w zespole lub nie potrzebujesz całego etatu administratora czy DevOpsa
 • potrzebujesz zwiększyć wydajność zespołu utrzymania infrastruktury
 • potrzebujesz szerokiego zakresu kompetencji projektowaniu systemu w różnych technologiach

Efekty:

 • szybciej dostarczasz oprogramowanie klientom i obsługujesz większą liczbę projektów tymi samymi siłami developerów
 • budujesz stałą relację z klientem i masz pewność, że zapewniasz najwyższą jakoś usługi
 • systemy działają stabilniej dzięki ciągłemu doskonaleniu infrastruktury przez zespół inżynierów Tenesys
 • dostajesz informację o wszelkich problemach z infrastrukturą i propozycje działań naprawczych
 • zapewniasz swoim klientom pełną opiekę nad infrastrukturą, także po zakończeniu projektu developerskiego
 • masz do dyspozycji zawsze aktualną wiedzę ekspercką, którą nasi eksperci zdobywają w wielu projektach i branżach

Dlaczego Tenesys:

 • mocny zespół doświadczonych specjalistów DevOps i SysOps
 • zawsze aktualna wiedza dzięki ciągłym szkoleniom z zakresu infrastruktury chmurowej i administracji systemami
 • doświadczenie w pracy z klientami z całego świata
 • skrupulatne raportowanie efektów pracy
 • dopasowanie się do narzędzi komunikacji i zarządzania zadaniami

Proces pracy:

 • analizujemy infrastrukturę i proponujemy rozwiązania zwiększenia stabilności działania
 • włączamy się w używane kanały komunikacji oraz procesy
 • opisujemy proces rozliczania wykonanej pracy oraz jej raportowanie
 • automatyzujemy proces zarządzania infrastrukturą
 • realizujemy zlecone przez klienta zadania i/lub sami organizujemy pracę i bierzemy odpowiedzialność za najbardziej optymalną realizację celów
 • dokumentujemy wykonaną pracę

Monitoring 24/7/365 - Cloud Network Operation Center

Monitorujemy i zapobiegamy awariom w systemach chmurowych przez 24h na dobę.

Dla kogo:

 • rozwijasz biznes oparty o system w chmurze
 • działasz w różnych strefach czasowych
 • utrzymujesz systemy w chmurze, które wymagają stałego monitoringu i reakcji

Gdy:

 • każda przerwa w dostępności systemu generuje straty finansowe
 • nie możesz zapewnić stałego dyżuru osób, które naprawią ewentualną awarię
 • usuwanie awarii zabiera pracownikom zbyt wiele czasu
 • potrzebujesz wczesnego reagowania na sygnały zanim wywołają awarię
 • o awariach i problemach z dostępnością dowiadujesz się od rozczarowanych klientów

Efekty:

 • mniej awarii i większa dostępność systemu dzięki szybkim reakcjom na niepokojące sygnały
 • natychmiastowa reakcja zespołu Cloud NOC niezależnie od pory dnia i nocy
 • niższe koszty wyspecjalizowanej pierwszej linii obrony w porównaniu do wielostopniowej linii wsparcia technicznego
 • nawet 4x niższe koszty w porównaniu do własnych pracowników

Dlaczego Tenesys:

 • nasze procesy monitoringu pozwalają dostrzec problem często zanim nastąpi awaria: średnio mniej niż 1% incydentów zgłaszanych jest przez klienta, a o 99% z nich wiemy przed klientem i możemy podjąć działania naprawcze
 • mamy doświadczenie monitoringu wielu systemów na różnych platformach usług chmurowych publicznych

Proces pracy:

 • analizujemy system pod kątem potrzeb monitoringu
 • definiujemy poziom SLA: typy zdarzeń i typy reakcji w określonym czasie
 • wdrażamy konieczne narzędzia i rozwiązania do monitoringu
 • automatyzujemy proces i nadajemy odpowiednie priorytety oraz kategoryzujemy zdarzenia
 • ustalamy lub wpasowujemy się w używane kanały komunikacji oraz procesy obsługi incydentów
 • obserwujemy → wykrywamy → reagujemy → rozwiązujemy → uczymy się i zarządzamy wiedzą → udoskonalamy, aby zapobiegać powtarzaniu się tych samych incydentów
 • dokumentujemy wykonaną pracę

Cloud Cost Optimization

Obniżamy koszty usług chmurowych poprzez optymalizację architektury, infrastruktury i modeli płatności.

Dla kogo:

 • korzystasz z usług operatorów chmur publicznych: Amazon Web Services, MS Azure, Google Cloud Platform
 • korzystasz z lokalnego data center lub posiadasz własną serwerownię ale chcesz przebudować swoją infrastrukturę aby obsłużyć okresowo większy ruch

Gdy:

 • masz wrażenie że koszty usług chmurowych są za wysokie
 • koszty są większe z miesiąca na miesiąc ale nie są adekwatne do ilości obsługiwanego ruchu
 • nie wiesz czy optymalnie korzystasz z usług chmurowych
 • nie wiesz ile może zaoszczędzić migracja do chmury

Efekty:

 • redukcja opłat od kilkunastu do kilkudziesięciu procent
 • optymalna konfiguracja techniczna usług
 • optymalne modele płatności za poszczególne składniki infrastruktury
 • projekt optymalnej kosztowo infrastruktury zalecenia w zakresie optymalnej adaptacji systemu do środowiska chmurowego

Dlaczego Tenesys:

 • najnowsza wiedza o możliwościach i zmianach u operatorów usług chmurowych
 • stały zespół specjalistów z zakresu projektowania i utrzymania infrastruktury w chmurze
 • ponad 5 lat doświadczeń w utrzymaniu i optymalizacji różnorodnych środowisk w chmurach publicznych

Proces pracy:

 • analizujemy koszty i wykorzystanie obecnej infrastruktury
 • projektujemy zmiany w infrastrukturze i architekturze aplikacji
 • projektujemy zmiany w modelach płatności
 • wdrażamy zmiany po zakończonym projekcie
 • przedstawiamy zalecenia dotyczące optymalnej adaptacji systemu do infrastruktury chmurowej
 • na życzenie klienta powtarzamy proces np. raz na pół roku i sprawdzamy możliwości obniżenia kosztów

Cloud Security

Audytujemy i zabezpieczamy dane w chmurze. Sprawdzamy bezpieczeństwo systemów i zgodność z normami np. ISO 27001.

Dla kogo:

 • korzystasz z usług chmury publicznej
 • dostarczasz klientom oprogramowanie chmurowe
 • zamierzasz migrować systemy do chmury publicznej

Gdy:

 • chcesz upewnić się, że architektura systemu spełnia standardy bezpieczeństwa
 • nie jesteś pewien, czy dostęp do usług mają tylko uprawnione osoby
 • nie jesteś pewien, czy dane do chmury są przesyłane w bezpieczny sposób
 • korzystasz już usług bezpieczeństwa w chmurze, ale nie wiesz czy są właściwie skonfigurowane
 • chcesz mieć pewność, że spełniasz normy typu ISO 27001

Efekty:

 • rekomendacje zmian i dobrych praktyk, również przed audytem ISO 27001
 • weryfikacja projektu systemu przez niezależnych ekspertów
 • weryfikacja poprawności polityk dostępu do chmury przez pracowników i podwykonawców
 • weryfikacja bezpieczeństwa transmisji danych do/z chmury i w obrębie systemu
 • projekt i wdrożenie bezpiecznej infrastruktury komunikacyjnej z zastosowaniem technologii VPC
 • bezpieczna konfiguracja usług i wskazanie potrzebnych zmian - nawet 95% zagrożeń może wynikać z błędów konfiguracji po stronie pracowników (badania Gartnera)

Dlaczego Tenesys:

 • zespół doświadczonych i certyfikowanych ekspertów
 • zawsze aktualna wiedza dzięki ciągłym szkoleniom z zakresu bezpieczeństwa infrastruktury chmurowej i standardów ISO
 • doświadczenie w pracy z klientami z całego świata

Współpraca w krokach:

 • ustalamy zakres audytu
 • analizujemy infrastrukturę i polityki dostępu do usług chmurowych
 • raportujemy wyniki audytu
 • przedstawiamy zalecenia zmian i wdrażamy je w wybranych przez klienta obszarach
 • dokumentujemy wykonaną pracę

Skontaktujemy się z Tobą

Wystąpił błąd. Prosimy o kontakt: info@tenesys.pl

Test CAPTCHA nie powiódł się. Spróbuj ponownie.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.