Tenesys

Zaczynamy współpracę

Planujemy

Pytamy, rozmawiamy i przyglądamy się obecnym rozwiązaniom. Razem z klientem projektujemy rozwiązania według najnowszej wiedzy.

Analiza:

Poznajemy potrzeby, zadajemy pytania
i wsłuchujemy się w odpowiedzi

 • poznajemy wymagania
 • nazywamy problemy
 • liczymy koszty
 • sprawdzamy bezpieczeństwo

Audyt:

Badamy, jak możemy pomóc
zaglądamy do systemu i w procedury

 • analizujemy budowę systemu
 • sprawdzamy czy spełnia standardy
 • wchodzimy w szczegóły architektury, zabezpieczeń i wydajności
 • sprawdzamy zastosowanie dobrych praktyk
 • szacujemy koszty

Wnioski i zalecenia:

Przekazujemy plan działania,
Rozmawiamy o zaleceniach i rekomendacjach

 • mówimy, co warto zmienić
 • przedstawiamy jakie to przyniesie korzyści
 • pokazujemy, jakie problemy możemy rozwiązać
 • planujemy zadania do realizacji
 • wskazujemy, które są najważniejsze

Realizujemy projekt

Wdrażamy

Wdrażamy zmiany w architekturze, politykę kopii zapasowych, proces deploymentu, przeniesienie do chmury.

Planowanie :

Projektujemy procesy i zmiany.
Opracowujemy politykę kopii zapasowych

 • analizujemy środowisko klienta, rozmawiamy z programistami i projektujemy infrastrukturę
 • proponujemy politykę backupów i retencji danych
 • planujemy proces automatyzacji deploymentu
 • szacujemy koszty
 • planujemy procesy wdrożenia zmian

Przygotowanie :

Przygotowujemy infrastrukturę,
procesy i narzędzia

 • przygotowujemy i testujemy kod do budowania infrastruktury
 • tworzymy środowiska do celów testowych i produkcyjnych
 • implementujemy proces deploymentu we współpracy z programistami
 • przygotowujemy mechanizmy do realizacji polityki backupów i retencji danych
 • integrujemy proces deploymentu z monitoringiem

Testowanie :

Testujemy proces migracji oraz
przygotowane środowiska i procesy

 • przeprowadzamy testową migrację
 • optymalizujemy czas migracji
 • przeprowadzamy testy zmigrowanego systemu
 • testujemy proces deploymentu wspólnie z programistami
 • testujemy backupy i retencję danych, sprawdzamy monitoring backupów
 • minimalizujemy ryzyka wdrożenia

Wdrażanie :

Migrujemy środowiska, wdrażamy zmiany
i uruchamiamy procesy

 • podłączamy system do monitoringu
 • przeprowadzamy migrację systemu produkcyjnego
 • robimy deployment w środowisku produkcyjnym
 • obserwujemy działanie systemu po zmianach
 • zapewniamy wsparcie powdrożeniowe
 • obserwujemy środowisko produkcyjne

Dbamy o systemy

Utrzymujemy

Bierzemy odpowiedzialność za wdrożone przez nas rozwiązania, jak i działające już systemy. Pracujemy według dobrych praktyk ITIL.

Zbieranie informacji :

Zbieramy informacje od klientów
i z systemów monitoringu

 • monitorujemy systemy 24 godziny 7 dni w tygodniu (24/7)
 • zbieramy informacji przychodzące z systemu monitoringu
 • odbieramy zgłoszenia klientów z systemu service desk

Przydzielanie zadań :

Przypisujemy kategorie do zadań
i nadajemy priorytety

 • kategoryzujemy informacje i zgłoszenia
 • oddzielamy incydenty, wnioski i zmiany
 • nadajemy priorytety zadaniom
 • przypisujemy SLA

Zarządzanie wnioskami i incydentami :

Szybko rozwiązujemy incydenty
i realizujemy zadania od klientów

 • wykonujemy prace zgodnie z gwarancją SLA
 • potwierdzamy z klientem wykonanie zadań zgodnie z oczekiwaniami
 • sprawnie usuwamy zagrożenia i incydenty
 • znajdujemy rozwiązania tymczasowe, jeżeli są takie potrzeby

Wnioskowanie, rekomendacje i zmiany :

Analizujemy zgłoszenia i zdarzenia, wyciągamy
wnioski i sukcesywnie podnosimy niezawodność
systemów powierzonych naszej opiece

 • definiujemy problemy analizując zdarzenia i zgłoszenia
 • szukamy rozwiązań problemów
 • sugerujemy zmiany w systemie
 • pomagamy we wdrożeniu zmian lub samodzielnie je przygotowujemy

Skontaktujemy się z Tobą

Wystąpił błąd. Prosimy o kontakt: info@tenesys.pl

Test CAPTCHA nie powiódł się. Spróbuj ponownie.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.