dot dot dot
Back

Vicodo

Vicodo to platforma wymiany doświadczeń i obsługi sprzedaży B2B, działająca na niemieckim rynku.  Łączy w sobie trzy główne narzędzia: rozmowy wideo, rezerwacje spotkań i czaty na żywo. Vicodo współpracuje z wieloma branżami: od ubezpieczeń, przez banki, po producentów samochodów, konsultantów oraz opiekę zdrowotną.

Wyzwanie:

Vicodo zwróciło się do nas z prośbą o stworzenie nowych środowisk deweloperskich, testowych i produkcyjnych do rozwoju ich oprogramowania. Oprócz tego zostaliśmy poproszeni o przeprowadzenie migracji wszystkich zasobów do środowiska chmurowego AWS.

Rozwiązanie: 

Przeprowadziliśmy dogłębną analizę otoczenia i podjęliśmy działania zmierzające do stworzenia planu. Ze względu na wielkość projektu, podzieliliśmy go na dwie części. Pierwsza część dotyczyła migracji danych, natomiast druga została przeznaczona na zaprojektowanie środowisk testowych i produkcyjnych.

Przeanalizowaliśmy wymagania, zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy infrastrukturę. 

Teraz zajmujemy się doradztwem, rozwojem i utrzymaniem tego środowiska. 

Zaprojektowaną infrastrukturę opisaliśmy w Terraform a do realizacji projektu wykorzystaliśmy: instancje EC2 , które za pomocą ASG (Auto Scaling Group) skalują się. Mówiąc prościej, oznacza to, że instancje mogą się uruchamiać same, w zależności od tego, jaki ruch przyjmują i co za tym idzie, nie zakłócać dostępności usługi. FrontEnd umieściliśmy na obiektowym storage (Amazon S3), wykorzystując Amazon CloudFront.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

Terraform
Amazon EC2
Amazon CloudFront
Proxmox
Amazon S3
Docker

Terraform to remedium na bałagan?

Stworzyliśmy nowe środowiska produkcyjne i testowe od zera. Zadbaliśmy o to, żeby te środowiska były identyczne, opisując infrastrukturę kodem (Infrastructure as a Code).

Dzięki temu rozwiązaniu, możemy tworzyć kolejne środowiska od zera, gdyby wystąpiła taka potrzeba. Infrastruktura czy konkretne środowisko opisane za pomocą kodu jest o wiele prostsze w zarządzaniu, daje możliwość auto dokumentacji, dzięki czemu znacznie łatwiej utrzymać porządek w infrastrukturze.

Blue/Green deployment

W ramach prac nad optymalizacją procesu wdrażania nowych funkcjonalności, przygotowaliśmy proces blue/green deploymentu. Proces miał na celu to, aby wdrażanie nowych wersji aplikacji nie powodowało przestoju w świadczeniu usług dla klientów Vicodo.  

Jak pomogliśmy Vicodo?

Dzięki zaprojektowanym środowiskom i wykorzystaniu zalet infrastruktury w chmurze, Vicodo nie musi martwić się o dostępność swoich systemów. Obecne środowisko elastycznie dostosowuje swoją wydajność do potrzeb i umożliwia szybkie wprowadzanie nowych wersji oprogramowania. Praca w wielu środowiskach iteracyjnych jednocześnie pozwoliła programistom Vicodo na znacznie wydajniejszą pracę i przyspieszenie rozwoju aplikacji.

previous next
scroll