CLOUD STRATEGY

corner pipe

Nasi specjaliści będą współpracować z Tobą przy projektowaniu i opracowywaniu kompletnej strategii migracji do chmury obliczeniowej.

Bądź strategiczny. Pomożemy Ci znaleźć właściwe rozwiązanie.

Decyzje strategiczne powinny być zawsze podejmowane z uwzględnieniem odpowiedniej analizy. W działach IT, decyzje te obejmują wybór lokalizacji i strategii rozwoju systemu w czasie. Ich wpływ jest krytyczny dla dalszego rozwoju organizacji, a błąd na tym etapie może być bardzo kosztowy.

Usługa Cloud Strategy jest przeznaczona dla każdego, kto potrzebuje pomocy w przejściu na infrastrukturę współdzieloną i chce uzyskać wskazówki od ekspertów. Nasi certyfikowani specjaliści doradzają w optymalnym wyborze środowiska chmurowego, rozwiązania hybrydowego oraz potrzebnych usług. Oszacowują koszty i zaplanują strategię adaptacji systemu informatycznego do środowiska chmurowego oraz jego rozwój. 

Co zyskasz współpracując z nami? 
  • Otrzymasz dostęp do profesjonalnego doradztwa w technologiach chmurowych.
  • Zminimalizujesz ryzyko błędnego wyboru.
  • Otrzymasz pełną strategię migracji i rozwoju Twojego systemu oraz estymację kosztów.
Jak będziemy z Tobą pracować?
  • Sprawdzimy obecny stan Twojego środowiska.
  • Przeanalizujemy potrzeby i obawy związane z migracją do chmury.
  • Oszacujemy nakład pracy potrzebny do wdrożenia .
  • Przedstawimy proponowane rozwiązania wraz z informacją o kosztach, planem prac i modernizacji systemu, aby optymalnie wykorzystać środowisko chmurowe.
  • Przedstawimy nasze rekomendacje, doradzimy w wyborze.

Wspieramy naszych klientów w:

Redukcji kosztów wdrażania nowych rozwiązań.

Dostosowaniu środowiska do założonych celów biznesowych.

Strategicznym planowaniu rozwoju ich środowisk.

OTHER SERVICES

Cloud Infrastructure Management

Zarządzamy infrastrukturą naszych klientów, która znajduje się w chmurze obliczeniowej. Twój system będzie nadążał za dynamicznym rozwojem usług a my będziemy go monitorować i ulepszać. 

Business Continuity & Disaster Recovery

Zadbamy o regularnie wykonywaną kopię bezpieczeństwa systemów oraz przygotujemy rozwiązania odtworzenia danych w sytuacji awaryjnej (disaster recovery).

Cloud Monitoring 24/7/365

Dbamy o dostępność i wydajność systemów informatycznych, monitorując je 24 godziny na dobę oraz zapewniając Service Desk i opiekę profesjonalistów. Pracujemy w oparciu o dobre praktyki zgodne z ITIL Service Operation.

IT Cybersecurity 24/7/365

Zapewniamy stały dostęp do ekspertów zajmujących się monitorowaniem, analizowaniem i reagowaniem na cyberzagrożenia, a także wsparcie w przypadku incydentów bezpieczeństwa. Dzięki sprawdzonym narzędziom i technikom, nasi specjaliści są w stanie szybko wykrywać i reagować na wszelkie nieprawidłowości w Twojej infrastrukturze, co znacznie redukuje ryzyko naruszeń bezpieczeństwa i minimalizuje potencjalne przestoje w działaniu firmy. 

Cloud Security

Wykonamy analizę bezpieczeństwa i wdrożymy odpowiednie zmiany, aby utrzymać bezpieczeństwo Twojego systemu na najwyższym poziomie. Konfigurację przeprowadzamy zgodnie z dobrymi praktykami rekomendowanymi przez dostawców chmur.

Cloud Native Development

Budujemy systemy informatyczne w technologiach mikrousługowych. Zapewniamy płynne skalowanie systemów do potrzeb Twojego biznesu oraz optymalne koszty, zawsze zgodne ze zmianami w Twoich potrzebach w zakresie chmury.

Cloud Professional Services

Skorzystaj z doświadczenia i wiedzy naszych specjalistów od usług chmurowych. Dzięki niej będziesz budował swoje systemy informatyczne szybciej i niższym kosztem, składając je z gotowych usług dostępnych w chmurach publicznych.

Cloud Cost & Efficiency Optimization

Jeśli koszty Twojego systemu w chmurze niepokojąco rosną, przeprowadzimy analizę wykorzystania zasobów i ich konfiguracji. Zaproponujemy zmiany, które pozwolą obniżyć koszty usług, tak abyś mógł wrócić na właściwe tory.

Cloud Infrastructure Design

Usługa projektowania nowego środowiska lub optymalizacji istniejącego środowiska. Dzięki profesjonalnie zaprojektowanej infrastrukturze, uzyskasz wyższą wydajność, bezpieczeństwo i niższe koszty korzystania z usług w chmurze.

Cloud Migration and Adaptation

Przeprowadzimy proces migracji środowiska z Twojego Data Center lub instalacji lokalnej do chmury publicznej. Wdrożymy plan adaptacji do chmury i wykorzystania sposobów na oszczędności, jakie oferuje.

dot dot dot
scroll