Business Continuity & Disaster Recovery

corner pipe

Powszechnie wiadomo, że kolejny kryzys jest tuż za rogiem.

Szukasz sposobu na zapewnienie ciągłości działania swojej firmy?

Zapewnienie dostępności usług to często być albo nie być dla organizacji. Powszechnie wiadomo, że chmury obliczeniowe gwarantują działanie i dostępność usług.
Systemy chmurowe pozwalają na budowanie efektywnych kosztowo DR (disaster recovery).
 
Rozwiązania DR tworzone są po to, by zapewnić ciągłość działania firmy w sytuacjach krytycznych, których wystąpienie jest może mało prawdopodobne, jednak możliwe. Bez systemów DR skutki takich zdarzeń mogą powodować utratę wszystkich danych, którymi firma dysponuje, co w skutku uniemożliwia jej działanie. Pomożemy Ci w przygotowaniu rozwiązania, które zabezpieczy Twoje środowisko a w sytuacji kryzysowej, pozwoli na odbudowanie środowiska w krótkim czasie.
 
Co zyskasz współpracując z nami?
  • Zabezpieczenie ciągłości działania systemów w przypadku wystąpienia sytuacji krytycznych.
  • Bardzo niskie koszty utrzymania disaster recovery.
  • Pewność działania DR (regularne testowanie środowiska).
Jak będziemy z Tobą pracować?
  • Przeanalizujemy obecną politykę DR.
  • Zaproponujemy infrastrukturę DR spełniającą potrzeby organizacji przy optymalnych kosztach.
  • Wdrożymy system DR i proces testowania.
  • Będziemy monitorować dostępność DR i regularnie przeprowadzać testy jego działania.

Wspieramy naszych klientów w:

Zapewnieniu dostępności usług 24/7/365.

Ograniczeniu przestojów w pracy i utraty danych.

Uproszczeniu procesów.

OTHER SERVICES

Cloud Infrastructure Management

Zarządzamy infrastrukturą naszych klientów, która znajduje się w chmurze obliczeniowej. Twój system będzie nadążał za dynamicznym rozwojem usług a my będziemy go monitorować i ulepszać. 

Cloud Security

Wykonamy analizę bezpieczeństwa i wdrożymy odpowiednie zmiany, aby utrzymać bezpieczeństwo Twojego systemu na najwyższym poziomie. Konfigurację przeprowadzamy zgodnie z dobrymi praktykami rekomendowanymi przez dostawców chmur.

Cloud Native Development

Budujemy systemy informatyczne w technologiach mikrousługowych. Zapewniamy płynne skalowanie systemów do potrzeb Twojego biznesu oraz optymalne koszty, zawsze zgodne ze zmianami w Twoich potrzebach w zakresie chmury.

Cloud Professional Services

Skorzystaj z doświadczenia i wiedzy naszych specjalistów od usług chmurowych. Dzięki niej będziesz budował swoje systemy informatyczne szybciej i niższym kosztem, składając je z gotowych usług dostępnych w chmurach publicznych.

Cloud Monitoring 24/7/365

Dbamy o dostępność i wydajność systemów informatycznych, monitorując je 24 godziny na dobę oraz zapewniając Service Desk i opiekę profesjonalistów. Pracujemy w oparciu o dobre praktyki zgodne z ITIL Service Operation.

IT Cybersecurity 24/7/365

Zapewniamy stały dostęp do ekspertów zajmujących się monitorowaniem, analizowaniem i reagowaniem na cyberzagrożenia, a także wsparcie w przypadku incydentów bezpieczeństwa. Dzięki sprawdzonym narzędziom i technikom, nasi specjaliści są w stanie szybko wykrywać i reagować na wszelkie nieprawidłowości w Twojej infrastrukturze, co znacznie redukuje ryzyko naruszeń bezpieczeństwa i minimalizuje potencjalne przestoje w działaniu firmy. 

Cloud Cost & Efficiency Optimization

Jeśli koszty Twojego systemu w chmurze niepokojąco rosną, przeprowadzimy analizę wykorzystania zasobów i ich konfiguracji. Zaproponujemy zmiany, które pozwolą obniżyć koszty usług, tak abyś mógł wrócić na właściwe tory.

Cloud Infrastructure Design

Usługa projektowania nowego środowiska lub optymalizacji istniejącego środowiska. Dzięki profesjonalnie zaprojektowanej infrastrukturze, uzyskasz wyższą wydajność, bezpieczeństwo i niższe koszty korzystania z usług w chmurze.

Cloud Migration and Adaptation

Przeprowadzimy proces migracji środowiska z Twojego Data Center lub instalacji lokalnej do chmury publicznej. Wdrożymy plan adaptacji do chmury i wykorzystania sposobów na oszczędności, jakie oferuje.

dot dot dot
scroll