Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZOSTAŁA ZAKTUALIZOWANA 1 STYCZNIA, 2024

 

 

O TENESYS

 

Tenesys jest firmą administrującą systemami, która specjalizuje się w różnych technologiach i oferuje klientom usługi utrzymania i wsparcia systemów informatycznych. Nasza firma ma siedzibę w Poznaniu, możesz się z nami skontaktować pisząc na adres info@tenesys.io

 

 

ZGODNOŚĆ Z RODO

 

W Tenesys jesteśmy zobowiązani do ochrony i poszanowania Twojej prywatności zgodnie z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, kiedy i dlaczego gromadzimy dane osobowe, w jaki sposób je wykorzystujemy, warunki, na jakich możemy je ujawnić innym i jak je zabezpieczamy. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy korzystania z naszych usług, produktów, procesów sprzedaży, ale także działań marketingowych i związanych z realizacją umów. Nasza polityka prywatności dotyczy to również osób biorących udział w procesie rekrutacji do naszej firmy.

 

 

KIEDY ZBIERAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 

Kiedy kontaktujesz się z nami osobiście – poprzez korespondencję, telefon, media społecznościowe lub za pośrednictwem www.tenesys.io („Strona”).
Gdy otrzymujemy dane osobowe z innych legalnych źródeł, takich jak zewnętrzne bazy danych, partnerzy marketingowi Tenesys, źródła publiczne lub sieci społecznościowe. Używamy tych danych tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę na udostępnianie Twoich danych osobowych innym.
Możemy gromadzić dane osobowe, jeśli zostanie to uznane za uzasadniony interes i jeśli interes ten nie jest nadrzędny w stosunku do Twoich interesów w zakresie prywatności. Dbamy o to, aby ocena została przeprowadzona z ustalonym wzajemnym zainteresowaniem między Tobą a Tenesys.
Kiedy korzystasz z naszych produktów.

 


DLACZEGO ZBIERAMY I WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE?

 

Zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe głównie w celu sprzedaży bezpośredniej, marketingu bezpośredniego i obsługi klienta. Zbieramy również dane o wspólnikach i osobach poszukujących pracy lub pracujących w naszej firmie.

 

Możemy wykorzystywać Twoje dane do tego, żeby:

 

Wysyłać Ci komunikaty marketingowe, o które prosiłeś. Mogą to być informacje o naszych usługach, produktach, wydarzeniach, działaniach i promocjach naszych partnerów. Ta komunikacja jest oparta na subskrypcji i wymaga Twojej zgody.
Przesyłać Ci informacje o usługach i produktach, które u nas zakupiłeś.
Prowadzić sprzedaż bezpośrednią w przypadkach, w których istnieje uzasadniony i obopólny interes.
Podawać treść i szczegóły dotyczące miejsca webinaru lub wydarzenia, na które się zapisałeś.
Odpowiedzieć na formularz „Skontaktujemy się z Tobą”, lub inne formularze internetowe, które wypełniłeś w naszej Witrynie (np. aby pobrać e-booka).
Odpowiadać na przychodzące prośby (obsługa klienta, e-maile, czaty lub rozmowy telefoniczne).
Wykonywać zobowiązania wynikające z umów, takie jak faktury, przypomnienia i tym podobne. Umowa może być zawarta bezpośrednio z Tenesys lub z partnerem Tenesys.
Powiadamiać Cię o wszelkich zakłóceniach w naszych usługach.
Skontaktować się z Tobą w celu przeprowadzenia ankiet dotyczących Twojej opinii na temat naszych usług i produktów.
Zawierać umowę biznesową lub negocjować umowę biznesową, obejmującą sprzedaż lub przeniesienie całości lub części naszej firmy lub aktywów. Transakcje te mogą obejmować dowolną fuzję, finansowanie, przejęcie lub postępowanie upadłościowe.
Analizować podanie o pracę.
Aby przestrzegać prawa.
Aby odpowiadać na zgodne z prawem żądania i procesy prawne.
Aby chronić prawa i własność firmy Tenesys, naszych agentów, klientów i innych osób. Obejmuje egzekwowanie naszych umów, zasad i warunków użytkowania.
W nagłym wypadku. Obejmuje ochronę bezpieczeństwa naszych pracowników, naszych klientów lub dowolnej osoby.

 

 

RODZAJ ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 

Przechowujemy Twój adres email, imię i nazwisko oraz nazwę firmy, ale dodatkowo możemy również zbierać numery telefonów. Możemy również zbierać opinie, komentarze i pytania otrzymane od Ciebie w ramach komunikacji i działań związanych z usługami, takich jak spotkania, rozmowy telefoniczne, czaty, dokumenty i e-maile.

 

Jeśli wziąłeś udział w procesie rekrutacyjnym do Tenesys, to również zbieramy dane, które podajesz podczas procesu aplikacyjnego. Tenesys nie gromadzi ani nie przetwarza żadnych szczególnych kategorii danych osobowych, takich jak unikalne identyfikatory publiczne lub wrażliwe dane osobowe.

 

 

INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY AUTOMATYCZNIE

 

Automatycznie rejestrujemy informacje o Tobie i Twoim urządzeniu, którego korzystasz. Na przykład, odwiedzając tenesys.io, rejestrujemy typ systemu operacyjnego komputera, typ przeglądarki, język przeglądarki, przeglądane strony, czas spędzony na stronie, czas dostępu, adres protokołu internetowego (IP) oraz informacje o twoich działaniach na nasza strona.

 

 

KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIES I WEB BEACONS

 

Możemy rejestrować informacje za pomocą plików „cookies”. Pliki cookie to małe pliki danych przechowywane na dysku twardym przez witrynę internetową. Pliki cookie pomagają nam ulepszyć komunikację płynącą z naszej Witryny.

 

Możemy rejestrować informacje za pomocą obrazów cyfrowych zwanych sygnalizatorami sieci Web w naszej Witrynie lub w naszych wiadomościach e-mail.

 

Informacje te są wykorzystywane do usprawnienia działania naszej Witryny, a także do dostarczania informacji biznesowych i marketingowych właścicielom Witryny oraz do gromadzenia takich danych osobowych, jak typ przeglądarki i system operacyjny, strona odsyłająca, ścieżka przez witrynę, domena ISP itp. w celu zrozumienia, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej Witryny. Pliki cookie i podobne technologie pomagają nam dostosować naszą Witrynę do Twoich osobistych potrzeb, a także wykrywać i zapobiegać zagrożeniom bezpieczeństwa i nadużyciom. Jeśli są używane samodzielnie, pliki cookie i sygnalizatory sieci Web nie identyfikują Cię osobiście.

 

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

 

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak uznamy to za konieczne do zrealizowania celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, a także mając na uwadze naszą potrzebę odpowiedzi na Twoje pytania lub rozwiązania ewentualnych problemów. Pomaga nam to przestrzegać wymogów prawnych wynikających z obowiązujących przepisów, rozpatrywać wszelkie roszczenia/skargi prawne oraz zapewniać ochronę.

 

Oznacza to, że możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez rozsądny okres po Twojej ostatniej interakcji z nami. Gdy zebrane przez nas dane osobowe nie są już potrzebne, usuniemy je w bezpieczny sposób. Możemy przetwarzać dane w celach statystycznych, jednak w takich przypadkach dane będą zanonimizowane.

 

 

TWOJE PRAWA DO DANYCH OSOBOWYCH

 

Przysługują Ci następujące prawa dotyczące Twoich danych osobowych:

 

Prawo do żądania kopii Twoich danych osobowych, które posiada Tenesys na Twój temat.

 

Prawo do żądania od Tenesys poprawienia Twoich danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub nieaktualne.

 

Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, gdy nie jest już konieczne przechowywanie tych danych przez Tenesys.

 

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. 

 

Na przykład Twoja zgoda na otrzymywanie cyfrowych wiadomości marketingowych. 

 

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę na cyfrowe wiadomości marketingowe, skorzystaj z linku do zarządzania subskrypcjami zawartego w naszej komunikacji (newsletter) lub po prostu napisz do nas.

 

Prawo do żądania od Tenesys udostępnienia Twoich danych osobowych.

 

Prawo do żądania ograniczenia dalszego przetwarzania danych, w przypadku sporu dotyczącego prawidłowości lub przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych było oparte na uzasadnionym interesie i/lub marketingu bezpośrednim.

 

Wszelkie pytania dotyczące Twoich praw do prywatności prosimy kierować na adres info@tenesys.io

 

 

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

 

Tenesys zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Najnowsza wersja zawsze będzie dostępna na naszej Stronie. Zachęcamy do okresowego sprawdzania tej strony, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z wszelkich zmian.

 

Jeśli wprowadzimy zmiany, które znacząco zmienią nasze praktyki dotyczące prywatności, powiadomimy Cię o tym pocztą elektroniczną lub opublikujemy powiadomienie w naszej Witrynie, zanim zmiana wejdzie w życie.

scroll