Back
dot dot dot
2022-04-11 11:00:17

Big data w Twojej firmie: Dlaczego warto korzystać z chmury obliczeniowej?

2022-04-11 11:00:17

Czy zastanawiało Cię kiedyś, ile na świecie jest danych?

Według agencji Statista w 2021 roku ilość danych generowanych i wykorzystywanych na całym świecie sięgnęła blisko 80 zetabajtów. Aby zobrazować sytuację, dodajmy, że zetabajt ma 21 zer.

Gdyby tego było mało, Statista przewiduje, że w ciągu najbliższych trzech lat ilość danych wzrośnie ponad dwukrotnie. 

To już nie jest morze, lecz ocean danych, który określa się czasem mianem „Big Data”. Tak ogromne zbiory danych przekraczają możliwości przetwarzania danych, dlatego pojęcie to odnosi się również do sposobów wydobywania wartościowych informacji z ogromu danych cyfrowych. 

Jeśli uważasz, że kwestia Big Data nie dotyczy Ciebie ani Twojej firmy, przemyśl to raz jeszcze. 

Cała prawda o Big Data

Przyjrzyjmy się pewnemu często spotykanemu scenariuszowi. Posiadasz aplikację i przechowujesz jej dane w relacyjnej bazie danych, aby uprościć zadania związane z  rozwijaniem oprogramowania i jego zarządzaniem. 

 

Jednak to, czym z początku łatwo się zarządza, szybko przeradza się w setki gigabajtów tygodniowo. Magazynowanie i pobieranie danych zaczyna pochłaniać około 20% IOPS i CPU.
W tabelach bazy danych aplikacja zapisuje również dokumenty w formatach XML, JSON i formacie binarnym. Co miesiąc dochodzą kolejne dane historyczne. 

 

Taka sytuacja powoduje wzrost kosztów infrastruktury i licencjonowania lokalnej bazy danych, nie wspominając już, że skalowanie staje się dużym wyzwaniem. Co więc możesz zrobić?

 

Jak najszybciej przenieść się do chmury — a oto, co musisz wiedzieć, aby właściwie zaplanować ten proces

Na czym polega migracja danych?

Krótko mówiąc, migracja danych polega na przeniesieniu ich z jednego systemu magazynowania lub środowiska do innego. 

Jednym z najczęstszych rodzajów migracji danych jest migracja bazy danych, czyli przeniesienie całej struktury danych z jednej lokalizacji do drugiej. 

Firma musi dysponować wygodnymi sposobami gromadzenia danych i analizowania zależności między nimi. Im łatwiej, tym lepiej — i właśnie ta cecha sprawia, że podejście relacyjne jest obecnie najpopularniejszym sposobem tworzenia zapytań.

Przechowywanie wszystkich danych w relacyjnej bazie danych ma jednak wiele wad. Od problemów z wydajnością po wzrost całkowitego kosztu posiadania (TCO) i złożoność — relacyjne bazy danych potrafią być prawdziwą bolączką. 

A przeniesienie ich do chmury?

Łatwiej powiedzieć niż zrobić. Każdy system wymaga unikalnego podejścia, w zależności od wymagań dotyczących dostępności, spójności, opóźnień i trwałości.

Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że wiele systemów łączy liczne rozwiązania obejmujące poszczególne systemy podrzędne, aby umożliwić korzystanie z niezbędnych funkcji, a błędne decyzje odbijają się na ogólnej wydajności.

Dlatego sensownym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy doświadczonego inżyniera środowisk chmurowych

3 etapy migracji bazy danych

Każdy projekt migracji jest inny, jednak zasadniczo w całym procesie można wyróżnić następujące etapy:

Etap 1: Planowanie

Proces rozpoczyna się od oceny zasobów danych i opracowania planu migracji. Etap ten zazwyczaj obejmuje zawężenie zakresu zasobów do migracji, ocenę systemów źródłowych i docelowych, wyznaczenie standardów danych oraz ustalenie harmonogramu i budżetu. 

Etap 2: Projekt migracji

Na tym etapie określa się zasady, role i kryteria odbioru dotyczące migracji i testowania. Etap ten obejmuje również tworzenie skryptów transformacji danych i mapowanie. Przed przystąpieniem do migracji trzeba będzie również ograniczyć rozmiar i stopień złożoności wszelkich nieustrukturyzowanych danych. 

Etap 3: Migracja i testowanie

Na końcu należy przeprowadzić migrację i wdrożyć proces ciągłego testowania. W Tenesys stosujemy dwa główne podejścia do tego zadania.  

Pierwsze z nich polega na przetestowaniu migracji, a gdy wszystko będzie działało prawidłowo — przeniesieniu jej do środowiska produkcyjnego.  

Drugie podejście sprawdza się lepiej w przypadku dużej ilości danych. Zaczynami przenosić dane i synchronizować zmiany do momentu, gdy system produkcyjny całkowicie przełączy się na nową bazę danych. 

Dostawcy chmury zazwyczaj dysponują gotowymi usługami tego rodzaju, aby ułatwić migrację całych baz danych i przenoszenie danych między różnymi bazami. 

Zarządzanie danymi w chmurze bywa trudne

Nie ma rozwiązań doskonałych, dlatego zarządzanie danymi w chmurze również ma swoje wady, wśród których można wymienić:

 

Koszty — choć są one niższe niż w przypadku środowiska lokalnego, cena przechowywania dużych ilości danych w chmurowych jeziorach lub bazach danych może być naprawdę wysoka.

 

Opłaty za wyprowadzenie danych — przeniesienie danych do chmury jest bezpłatne, jednak większość dostawców usług chmury (CSP) nalicza (czasem całkiem wysokie) opłaty za wyprowadzenie danych.  

 

Integralność danych — systemy chmurowe muszą zapewniać integralność rejestrów na takim poziomie, jak w lokalnych platformach do zarządzania danymi. 

 

Bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami — techniczne aspekty bezpieczeństwa chmury są bezdyskusyjne, jednak każda organizacja musi samodzielnie zarządzać swoimi zasadami dostępu, ochroną i szeroko pojmowanymi zasadami administracyjnymi. 

Jednak przeniesienie do chmury zawsze się opłaca

Pomimo tych wszystkich wyzwań zarządzanie danymi w chmurze nadal ma więcej zalet niż wad.  

Po pierwsze i najważniejsze, elastyczność i skalowalność.

Przechowując dane w chmurze, można dodawać i usuwać zasoby w zależności od potrzeb. Zyskujesz dostęp do niemal nieograniczonej ilości pamięci masowej dostępnej w każdej chwili, więc nie musisz się martwić, że zabraknie Ci miejsca lub będzie trzeba wdrożyć złożone zadania związane z planowaniem pojemności.

Po drugie, niższe nakłady inwestycyjne.

Uzyskanie wymaganej pamięci masowej i wydajności nie wymaga dodawania sprzętu, co oznacza, że nie musisz płacić z góry za potrzebne zasoby. W modelu cenowym pay-as-you-go stosowanym w przypadku usług chmurowych miesięczny rachunek zależy od rzeczywistego poziomu wykorzystania usług i pamięci masowej. 

Po trzecie, brak konserwacji.

Za wszystkie niezbędne zadania odpowiadają dostawcy CSP, dzięki temu nie musisz się martwić awarią dysków twardych, odświeżaniem sprzętu czy aktualizacją oprogramowania układowego.

Po czwarte, bezpieczeństwo.

CSP inwestują ogromne środki finansowe w zabezpieczanie swoich platform. W rezultacie pamięć masowa w chmurze jest znacznie bezpieczniejsza niż przeciętna konfiguracja lokalnej pamięci masowej.

Po piąte, zautomatyzowane tworzenie kopii zapasowych.

Wielu dostawców usług CSP automatycznie tworzy kopie zapasowe danych przechowywanych w ich chmurze. Niektórzy oferują również usługi tworzenia niezmiennych kopii zapasowych punktów w czasie, aby ułatwić ochronę danych przed oprogramowaniem typu ransomware. 

Wreszcie, tworzenie pojedynczego źródła rzetelnych informacji.

Przeniesienie zasobów do chmury pozwala scentralizować zbiory danych, wyeliminować duplikaty i niespójności, a jednocześnie obniżyć koszty przechowywania.

Zastanawiasz się, w jaki jeszcze sposób chmura może ułatwić obsługę dużych ilości danych w Twojej firmie? Skontaktuj się z nami, abyśmy mogli porozmawiać o Twoich potrzebach. 

Źródła:

Statista – Volume of data/information created, captured, copied, and consumed worldwide from 2010 to 2020, with forecasts from 2021 to 2025

previous next
scroll