Back
dot dot dot
2022-12-16 08:50:59

Jak chmura obliczeniowa wspiera tworzenie bardziej ekologicznego środowiska IT?

2022-12-16 08:50:59

Przy złożonej stopie wzrostu rocznego na poziomie 17,9% oczekuje się, że rynek usług przetwarzania w chmurze osiągnie wartość 1240,9 mld dolarów do 2027 roku. 

Chmura bez wątpienia stała się najlepszym rozwiązaniem dla firm chcących obniżyć koszty przy jednoczesnym zwiększeniu skalowalności, elastyczności i bezpieczeństwa swoich operacji. 

Poza tym chmura obliczeniowa może również pomóc firmom stać się bardziej ekologicznymi, ograniczyć całkowitą ilość energii potrzebnej do przechowywania danych i zmniejszyć ich ślad węglowy. Ta właściwość chmury wpisuje się w coraz powszechniejszy wymóg społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Lecz nawet jeśli Twoja firma zdecyduje się na migrację, aby wesprzeć starania na rzecz zrównoważonego rozwoju, musimy pamiętać, że technologia chmury nie jest sama w sobie tak ekologiczna, jak mogłoby się wydawać.

Dlatego dziś chciałbym omówić różne aspekty zrównoważonego rozwoju w kontekście chmury oraz to, w jaki sposób Twoja firma może przyjąć te praktyki, aby przyczynić się do ulepszenia branży IT.

Definicja zrównoważonego rozwoju w kontekście chmury

Koncepcja zrównoważonego rozwoju w kontekście chmury odnosi się do długoterminowego wpływu, jaki Twoja działalność gospodarcza ma na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę. 

 

Światowa Komisja ONZ zdefiniowała zrównoważony rozwój jako rozwój, „który odpowiada obecnym potrzebom ludzi bez ograniczania przyszłym pokoleniom możliwości do zaspokojenia swoich potrzeb”.

 

Podczas planowania działań przedsiębiorstwa istotne jest ograniczenie potencjalnego negatywnego wpływu na środowisko, takiego jak emisja dwutlenku węgla, odpady nienadające się do recyklingu lub niszczenie wspólnych zasobów. 

 

W kontekście chmury obliczeniowej zrównoważony rozwój odnosi się do wpływu, jakim cechują się usługi wykorzystywane przez Twoją firmę. Polega to na mierzeniu go w cyklu życia obciążenia i stosowaniu najlepszych praktyk w celu jego zmniejszenia. 

W jaki sposób chmura może napędzać zrównoważony rozwój?

Przez lata chmura obliczeniowa była wychwalana jako znacznie bardziej ekologiczna niż serwery stacjonarne. Stwierdzenie to bardzo często jest prawdą, ponieważ prywatne centra danych mają zazwyczaj niższy wskaźnik wykorzystania niż ich odpowiedniki w chmurze publicznej. 

Centra danych w chmurze obsługują natomiast sprzęt przy wysokim współczynniku wykorzystania zasobów, ograniczając nieefektywność i zwiększając wydajność. Mogą one obsłużyć o wiele więcej obciążeń na dysk serwerowy i szukają sposobów na zmniejszenie strat przesyłowych. 

Badania wykazały, że infrastruktura AWS jest 3,6 razy bardziej energooszczędna niż mediana wyników centrów danych amerykańskich przedsiębiorstw.

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na przechowywanie danych rosną również związane z tym koszty energii. Migracja do chmury może pomóc Twojej firmie stać się bardziej energooszczędną i zmniejszyć całkowity ślad węglowy.

Trzej główni dostawcy usług w chmurze – Azure, GCP i AWS – podejmują kroki, aby uczynić przechowywanie w chmurze bardziej zrównoważonym. Inwestują w dekarbonizację swoich centrów danych poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii, ograniczenie emisji oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

A niektórzy, jak np. Google, już teraz mogą się pochwalić osiągnięciem 100% udziału dostarczanej energii odnawialnej rok do roku.

Korzyści dla środowiska wynikające z chmury obliczeniowej

Zastanówmy się teraz, w jaki sposób chmura obliczeniowa może pomóc Twojej firmie stać się bardziej zrównoważoną. 

 

Model pay-per-use, czyli zużywanie tylko tego, czego potrzebujesz, jest popularnym motywem w budowaniu zrównoważonej przyszłości. Aspekt ten jest wpisany w zamysł chmury obliczeniowej, ponieważ zasoby można uzyskać na żądanie, szybko, generując przy tym niewielkie ilości odpadów.    

 

Utrzymanie infrastruktury w chmurze publicznej pomaga zmniejszyć zasoby niezbędne do uruchomienia aplikacji. Korzyści skali Twojego dostawcy usług w chmurze mogą zapewnić inteligentne równoważenie obciążenia przy mniejszej powierzchni serwerów i wprowadzić zrównoważone źródła energii w sposób bardziej opłacalny finansowo. 

 

W rezultacie Twoja aplikacja może działać, zużywając znacznie mniej energii i generując mniejsze koszty. Według AWS obsługa aplikacji w chmurze może zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 88% w porównaniu do konfiguracji lokalnych. 

 

Jednocześnie Google twierdzi, że jego centra danych oferują obecnie siedmiokrotnie więcej mocy obliczeniowej niż pięć lat temu, zużywając tą samą ilość energii. Jak to możliwe?

W jaki sposób centra danych realizują cele zrównoważonego rozwoju w kontekście chmury 

Dostawcy usług w chmurze starają się zwiększyć swoje wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju, koncentrując się głównie na następujących obszarach:

1: Zarządzanie energią

Jednym z podstawowych aspektów zrównoważonego rozwoju w kontekście chmury jest energia pochodząca z odnawialnych źródeł do zasilania jej centrów danych. Podczas gdy większość centrów danych czerpie energię elektryczną głównie z większych sieci elektrycznych, coraz więcej centrów korzysta ze źródeł odnawialnych, takich jak słońce i wiatr.

2: Zarządzanie obiektami chmur obliczeniowych

Odpowiednie środki zwiększenia efektywności energetycznej również stanowią ważny czynnik napędzający zrównoważony rozwój usług w chmurze. Lokalizacja i zagospodarowanie przestrzeni centrów danych są kluczowe w kontekście oszczędzania zasobów, które w przeciwnym razie musiałyby zostać zużyte w dużym stopniu na chłodzenie serwerów. 

Dostawcy usług w chmurze pracują również nad wykorzystaniem nadwyżek ciepła wytwarzanego w obrębie centrów, monitorowaniem i optymalizacją ogólnego zużycia energii oraz poprawą cyrkulacji powietrza. Na przykład Google wykorzystuje sztuczną inteligencję w celu obniżenia kosztów chłodzenia swoich centrów danych o 40%. 

3: Inteligentna infrastruktura i zarządzanie przepływem pracy

Wielu dostawców usług w chmurze pracuje obecnie nad wdrożeniem infrastruktury, która zużywa mniej energii i zmniejsza emisję dwutlenku węgla. Cel ten realizują za pomocą rozwiązań sprzętowych i programowych. 

Optymalizują również przepływy pracy na różnych poziomach, od modyfikacji aplikacji i przesunięcia obciążeń po optymalizację pamięci masowej w celu dalszego obniżenia zużycia energii.

Negatywny wpływ chmury obliczeniowej

Jakkolwiek obiecująco by to nie brzmiało, chmura obliczeniowa nie może być dużo bardziej ekologiczna niż jakakolwiek inna technologia wykorzystywana przez centra danych.  

 

Chociaż wirtualizacja i kontenery umożliwiają lepsze wykorzystanie chmury, to nie rozwiązują one wszystkich problemów. 

 

Nadal pozostaje kwestia ciepła generowanego przez serwery, pamięci masowe, komponenty graficzne i wszystkie inne elementy potrzebne centrom danych do obsługi działającej chmury. 

 

Niezależnie od tego, czy ciepło i zużycie energii pochodzi z własnego centrum danych, czy z centrum dostawcy usług w chmurze – efekty te wciąż są obecne. Centra danych zużywają energię elektryczną i wodę i wciąż pozostawiają znaczący ślad węglowy. 

 

Właśnie dlatego rozwiązanie problemu odpadów generowanych przez chmurę obliczeniową staje się koniecznością i to w tym celu niezbędne jest opracowanie solidnego projektu infrastruktury chmury. Wiele decyzji podejmowanych na początku procesu migracji do chmury może mieć wpływ na Twój przyszły ślad węglowy, więc nie pozostawiaj tego przypadkowi. 

Podsumowanie

Dla liderów w branży IT i przedsiębiorstwach, którzy dążą do osiągnięcia bardziej zrównoważonego rozwoju, migracja do chmury to krok w dobrym kierunku. 

Rozważając migrację do chmury, Twoja firma dokonuje aktywnego wyboru na rzecz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i ochrony naszego środowiska. 

Obecnie dostawcy usług w chmurze zobowiązują się do ograniczenia emisji związanych z wykorzystaniem energii i zużycia wody w swoich centrach danych, więc upewnij się, że przy ostatecznym wyborze dostawcy weźmiesz pod uwagę te elementy.  

Skontaktuj się z nami, aby skonsultować swój wybór z ekspertami. Jako certyfikowani partnerzy największych dostawców usług w chmurze z przyjemnością udzielimy Ci profesjonalnej porady i wsparcia.

 

Źródła:
Amazon – Sustainability in the Cloud
Google Cloud – Four consecutive years of 100% renewable energy – and what’s next
AWS – Customer Carbon Footprint Tool

O Autorze: 

Bartosz Pyrczak, Head of Business Development & Marketing. 

Posiada ponad 8 letnie doświadczenie w obszarze komunikacji i marketingu, fan growth hackingu. Bartosz jest odpowiedzialny za pozytywne skojarzenia, jakie zyskuje marka Tenesys, a także za szereg aktywności, które zapewniają jej rozwój na rynku. Kiedy nie pracuje, to jeździ na rowerze, nawet zimą!

previous next
scroll