Obalamy mity dotyczące cen usług w chmurzeObalamy mity dotyczące cen usług w chmurzeObalamy mity dotyczące cen usług w chmurze
Back
dot dot dot
Obalamy mity dotyczące cen usług w chmurze
2022-11-16 10:12:47

Obalamy mity dotyczące kosztów usług w chmurze

2022-11-16 10:12:47

Chmura obliczeniowa wydawała się remedium na gwałtownie rosnące koszty IT. Niestety, przechodząc do chmury, firmy muszą czasem poczekać, aby zobaczyć oszczędności. Niektórzy nawet wydają więcej niż na systemy lokalne. Wiele z tego zamieszania wynika z mitów dotyczących cen usług w chmurze.

Pomysł był prosty. Dzięki odejściu od wysokich nakładów inwestycyjnych (CapEx) związanych z infrastrukturą lokalną na rzecz modelu subskrypcji, firmy miały szybko i dużo zaoszczędzić.

Niestety, rzeczywistość (i rachunki) pokazują, że firmy mogą nie zauważyć oszczędności od razu po przejściu na chmurę. Niektóre wydają nawet więcej na usługi w chmurze niż na systemy lokalne.

Wynika to w dużej mierze z faktu, że wielu konsumentów wciąż wierzy w pewne mity na temat cen usług w chmurze. Te błędne przekonania przesłaniają niejednokrotnie skomplikowaną naturę obliczania kosztów chmury – nie mówiąc już o ich optymalizacji.

Rzućmy światło na te mity i omówmy informacje, które pozwolą Ci lepiej kontrolować koszty usług w chmurze.

Najpopularniejsze mity dotyczące cen usług w chmurze

 

Mit nr 1: Płacisz tylko za to, z czego korzystasz

Można by przyjąć, że chmura jest bardziej opłacalna, bo nie płacisz za zasoby, których nie potrzebujesz.

 

Rzeczywistość jest jednak bardziej skomplikowana. Na przykład, porzucone wystąpienia mogą nadal działać, zwiększając rachunek. Albo możesz wybrać wystąpienia zbyt drogie w stosunku do potrzeb danego obciążenia.

 

W chmurze możesz przepłacać równie łatwo, jak w sklepie stacjonarnym – a sama chmura nie chroni przed marnowaniem pieniędzy.

 

Mit nr 2: Ceny w chmurze są oparte na modelu pay-as-you-go

W przypadku elastycznego płacenia tylko za to, z czego się korzysta, może wydawać się, że nie musimy się martwić o żadne koszty wstępne ani duże nakłady kapitałowe. Nagle wszystko kręci się wokół subskrypcji i kosztów operacyjnych.

 

Jednak korzystanie z usług w chmurze też może wiązać się z płatnościami z góry, na przykład przy wyborze zarezerwowanych wystąpień. Poza tym mogą pojawić się duże wydatki związane z migracją obciążeń, refaktoryzacją aplikacji, konfiguracją nowych narzędzi itd.

 

Mit nr 3: Ceny w chmurze są zrozumiałe

Być może najbardziej błędnym założeniem na temat cen w chmurze, jest przekonanie, że ceny dostawców są spójne i przejrzyste.

 

W rzeczywistości dostawcy regularnie zmieniają swoje ceny, a stawki za te same usługi mogą być różne w różnych regionach. W związku z tym można mieć trudności ze zrozumieniem cen w chmurze, przez co optymalizacja wydatków staje się dużym wyzwaniem.

 

I to prowadzi nas do istotnego pytania.

Jakie czynniki decydują o kosztach usług w chmurze?

 

Zazwyczaj trzeba pokryć wydatki na infrastrukturę, platformy i oprogramowanie, dlatego trzy główne rodzaje usług w chmurze odzwierciedlają te poziomy. Każdy z nich umożliwia przepływ danych pomiędzy klientami front-end a systemami dostawcy usług w chmurze, ale różnią się tym, co jest dostarczane, więc koszty mogą się też odpowiednio różnić.

W IaaS – infrastruktura jako usługa – dostawca zarządza infrastrukturą i zajmuje się awariami i naprawami. Klient musi zadbać o system operacyjny, aplikacje i oprogramowanie pośredniczące.

W PaaS – platforma jako usługa – dostawca zajmuje się sprzętem i platformą oprogramowania. Klient może tworzyć aplikacje bez konieczności budowania i utrzymywania infrastruktury.

W przypadku SaaS – oprogramowanie jako usługa – dostawca zajmuje się wszystkimi aspektami hostingu, konfiguracji i utrzymania, dzięki czemu klient może skupić się na korzystaniu z aplikacji. 

Decyzje podjęte na początku migracji do chmury będą miały wpływ na przyszłe koszty. Dlatego tak ważne jest, aby skonsultować się z ekspertami i stworzyć solidną, długoterminową strategię migracji do chmury – i wybrać odpowiedni model cenowy dla swoich potrzeb.

Najpopularniejsze modele cen chmur

 

Sprzedawcy oferują różne modele cen chmury, z których najczęstsze to model on-demand, instancje spotowe, instancje zarezerwowane i rabaty ilościowe. Każda z tych opcji może przynieść oszczędności.

 

Domyślną opcją jest opcja on-demand lub pay-per-use (płatność za korzystanie). Dostępne w zależności od potrzeb wystąpienia na żądanie można łatwo skalować w górę i w dół i nie wymagają one długoterminowych zobowiązań.

 

Instancje spotowe mogą pomóc zaoszczędzić do 90% w porównaniu z opcją on-demand. Jednak dostawca może je wycofać powiadamiając o tym z krótkim wyprzedzeniem, więc nadają się one tylko do niektórych obciążeń.

 

Wymierne oszczędności mogą przynieść także instancje zarezerwowane i rabaty ilościowe. Wymagają one jednak zwykle inwestycji z góry i dłuższego zobowiązania – i nie wykluczają marnowania zasobów i pieniędzy.

 

Wyzwanie związane z cenami chmury

 

Usługi w chmurze wymuszają na działach IT przemyślenie budżetu. Te oferowane w formie subskrypcji wymagają pilnowania zakresu i rodzaju usług, z których korzysta Twój zespół w danym momencie.

Niestety, badania Flexera pokazują, że większość firm wciąż ma problemy z kontrolą wydatków. W rezultacie, optymalizacja dotychczasowego wykorzystania chmury i generowanie oszczędności pozostaje najważniejszą inicjatywą zgłaszaną przez respondentów.

Optymalizacja kosztów chmury jest zagadnieniem złożonym i wieloaspektowym. Poniżej podajemy kilka najważniejszych wskazówek, jak poprawić opłacalność usług w chmurze.

Jak utrzymać koszty usług w chmurze w ryzach  

 

Po pierwsze, popraw widoczność kosztów chmury. Istnieje wiele narzędzi, które pomagają zespołom uzyskać lepszy przegląd alokacji kosztów chmury, dzięki czemu łatwiej można dotrzeć do informacji o używanych i porzuconych wystąpieniach. Dzięki narzędziom takim jak Prometheus i Grafana można lepiej zobrazować koszty infrastruktury. 

Po drugie, usuń nieużywane lub niepodłączone zasoby. Zamiast kupowania zbyt wielu zasobów, zespoły mogą wykonać redukcję do odpowiednich rozmiarów i automatyczne skalowanie, aby dopasować się do potrzeb zmieniających się obciążeń. Te zadania stają się łatwiejsze dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym i automatyzacji, więc naprawdę warto wybrać jedno z nich.  

Po trzecie, rozważ wystąpienia zarezerwowane, jeśli Twoja firma będzie korzystała z chmury w perspektywie długoterminowej. Ta opcja może wygenerować oszczędności nawet do 75%. Ponieważ jednak kupuje się je na rok lub trzy lata, konieczna jest analiza dotychczasowego użytkowania i prawidłowe przewidywanie przyszłych potrzeb.

Po czwarte, korzystaj z instancji spotowych. Oferujące znaczne oszczędności instancje spotowe szybko pojawiają się i znikają, więc korzystanie z nich wymaga automatyzacji, ale zdecydowanie powinny one stanowić część strategii optymalizacji kosztów chmury.

 Po piąte, szukaj innych sposobów na optymalizację kosztów usług w chmurze. Na przykład, jeśli chodzi o koszty transferu danych w AWS, upewnienie się, że przechowywanie obiektów i usługi obliczeniowe znajdują się w tym samym regionie, może pomóc uniknąć dodatkowych opłat.

Optymalizuj koszty chmury dzięki odpowiedniemu partnerowi

 

Każdy dostawca inaczej podchodzi do strategii cenowej w zakresie chmury i może pobierać opłaty na różnych zasadach. Dlatego warto współpracować z partnerami, którzy znają tajniki strategii dostawcy i mogą wybrać odpowiednie rozwiązanie dla Twoich potrzeb.

 

Po wielu udanych wdrożeniach dla klientów z różnych branż, Tenesys zdobył tytuł AWS Advanced Tier Partner. Współpracujemy również z Google Cloud i Microsoft Azure. 

 

Jeśli chcesz skonsultować swoje potrzeby projektowe, skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy.

 

Źródła:
Amazon EC2 Spot
Trends in Cloud Computing
https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-cost-optimization/reserved-instances/

previous next
scroll