Back
dot dot dot
2022-06-24 10:04:18

5 najczęstszych wyzwań związanych z migracją do chmury

2022-06-24 10:04:18

Niedawno napisaliśmy artykuł, w którym krótko wspomnieliśmy o korzyściach płynących z przeniesienia firmy do chmury. Od tamtej pory lista ta wciąż zaprząta nasze myśli, więc stwierdziliśmy, że warto byłoby do niej powrócić i ją rozwinąć. 

Optymalizacja kosztów jest jedną z kluczowych korzyści wynikających z przeniesienia do chmury. Możesz dużo zaoszczędzić na zasobach i kosztach utrzymania, a także usprawnić obciążenia.  

Kolejną zaletą migracji do chmury jest większa elastyczność i skalowalność. Korzystając z chmury publicznej, płacisz tylko za to, czego potrzebujesz, bez konieczności utrzymywania zasobów IT, które mogą być potrzebne tylko od czasu do czasu. W przypadku nagłego wzrostu zapotrzebowania można na bieżąco dodawać zasoby. 

Kolejną istotną zaletą jest zwiększone bezpieczeństwo, ponieważ większość chmur publicznych ma wbudowane funkcje zabezpieczeń pomagające zapewnić ochronę zasobów. Dostawcy usług w chmurze często automatycznie zarządzają poprawkami zabezpieczeń i oferują proste w użyciu funkcje tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania danych i przełączania w tryb pracy awaryjnej. 

Pewnie udało mi się już przekonać Cię do pomysłu przeniesienia się do chmury, więc zastanówmy się, z czym ten proces się wiąże. 

Czego można się spodziewać przy migracji do chmury?

Wdrożenie chmury jest istotnym krokiem w transformacji cyfrowej każdej firmy. Wiąże się z przeniesieniem systemów i aplikacji na platformy dostawców świadczących usługi w chmurze, lecz także z budowaniem świadomości korzyści płynących z tej nowej technologii. 

 

Jednym z pierwszych kroków przed migracją do chmury jest określenie celu tej migracji. Jeśli proces ten ma się zakończyć sukcesem, dla każdej aplikacji, którą planujesz przenieść, należy przygotować uzasadnienie biznesowe wraz z szacunkami oczekiwanego całkowitego kosztu posiadania (TCO). 

 

Tworzenie strategii migracji do chmury jest doskonałą okazją do zwiększenia skali portfela aplikacji, systemów i infrastruktury bazowej oraz do usunięcia przestarzałego kodu i narzędzi. Z tego względu konieczne jest przeprowadzenie oceny środowiska i określenie czynników wpływających na migrację, takich jak krytyczne dane aplikacji lub interoperacyjność. 

Podczas planowania i realizacji tego procesu, firmy zazwyczaj wybierają jedną z następujących strategii:

Rehosting, czyli „lift and shift” („podnieś i przenieś”), polega na wykorzystaniu infrastruktury jako usługi (IaaS) do ponownego umieszczenia istniejących danych i aplikacji na serwerze w chmurze. 

Refactoring, czyli „lift, tinker, and shift” („podnieś, popraw i przenieś”), polega na optymalizacji aplikacji pod kątem chmury w celu umożliwienia lepszego wykorzystania i zmniejszenia kosztów operacyjnych. 

Korekta wymaga istotniejszych zmian w architekturze i kodzie systemów, aby aplikacje mogły w pełni korzystać z usług w chmurze.

Przebudowa idzie jeszcze dalej i polega na usunięciu istniejącej bazy kodu i zastąpieniu jej nową, bardziej zgodną z aktualnymi potrzebami biznesowymi. 

Zastąpienie polega na migracji danych do gotowej aplikacji innej firmy oferowanej przez dostawcę.

Utrzymanie odnosi się do zachowania określonych aplikacji na serwerze lokalnym, aby uniknąć przerw w dostawie i równoległego tworzenia nowej aplikacji.

Podczas przenoszenia do chmury należy się skupić na ograniczeniu zakłóceń w regularnej pracy do minimum, przy możliwie najniższych kosztach i w jak najkrótszym czasie. 

To zadanie może okazać się trudne, ale może Cię czekać jeszcze więcej wyzwań.   

5 najczęstszych wyzwań związanych z migracją do chmury

1: Brak strategii i planowania

Wiele organizacji rozpoczyna migrację do chmury, nie poświęciwszy wystarczającej ilości czasu i uwagi swojej strategii. Skuteczne wdrożenie chmury wymaga jednak dokładnego, kompleksowego planowania, ponieważ każda aplikacja może mieć inne wymagania i potrzebować innego podejścia.

Brak jasnych uzasadnień biznesowych, a co za tym idzie, kluczowych wskaźników efektywności, utrudnia zbudowanie planu działania, a następnie rozpoznanie, czy proces zakończył się sukcesem. Dlatego właśnie wybór rzetelnego partnera do przeprowadzenia procesu migracji jest tak ważny dla firm nieposiadających specjalistycznej wiedzy w dziedzinie IT – pomaga on w zaplanowaniu wszystkich kroków i uniknięciu kosztownych błędów.   

2: Zarządzanie kosztami

Choć migracja do chmury może zwiększyć zwrot z inwestycji zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej, sam proces migracji wiąże się z wydatkiem w postaci czasu, pieniędzy i zasobów. Analiza firmy Gartner wykazuje wyraźny związek między gwałtownie rosnącymi kosztami migracji do chmury a brakiem odpowiedniej strategii.   

Mnogość modeli cenowych i usług na żądanie może się wydawać zdumiewająca, ale te pod koniec miesiąca mogą się zamienić w ogromny rachunek. Na przykład firmy ankietowane w ramach raportu firmy Flexera o stanie chmury z 2021 roku potwierdziły, że ich wydatki na chmurę publiczną przekroczyły budżet średnio o 24%.

Z naszych obserwacji w Tenesys wynika, że większość firm staje przed koniecznością oceny wykorzystania zasobów w celu optymalizacji kosztów chmury – i to również jest częścią naszej pracy. 

3: Bezpieczeństwo i zgodność

Jedną z kluczowych przeszkód w migracji do chmury jest bezpieczeństwo i zgodność danych. Przenoszenie danych do chmury wiąże się z zagrożeniami dla bezpieczeństwa. Przesyłanie dużych ilości potencjalnie wrażliwych danych i konfigurowanie kontroli dostępu do aplikacji w wielu środowiskach może narazić zasoby firmy na cyberzagrożenia.

Co więcej, usługi w chmurze wykorzystują model współdzielonej odpowiedzialności, w którym dostawcy biorą odpowiedzialność za zabezpieczenie infrastruktury, ale to klient jest odpowiedzialny za zabezpieczenie danych i obciążeń. 

Tak więc nawet jeśli w ramach usługi w chmurze otrzymasz solidne środki bezpieczeństwa, musisz wiedzieć, jak je skonfigurować i wdrożyć odpowiednie środki kontroli bezpieczeństwa. 

4: Obawa przed uzależnieniem od dostawcy

Dostawcy rozwiązań w chmurze oferują liczne usługi, z których wiele ma swoje odpowiedniki w ofercie innych dostawców, jednak nie są one ze sobą kompatybilne. W rezultacie przeniesienie systemu na inną platformę w chmurze może być czasochłonne i wiązać się z wysokimi kosztami wyjścia. 

Ponieważ zmiana dostawcy nie jest łatwa, dobrze jest mieć przygotowaną przemyślaną strategię dotyczącą chmury. 

Jeśli więc zakładasz, że w przyszłości może zajść potrzeba przeniesienia się do innego dostawcy usług w chmurze, ważne jest, aby wybrać usługi, które nie będą utrudniać tego procesu. Zadanie to może się okazać niemałym wyzwaniem, dlatego warto skorzystać z pomocy ekspertów, aby zminimalizować potencjalne problemy związane z uzależnieniem od dostawcy.

Planujesz przenieść swoją firmę do chmury, ale nie wiesz, od czego zacząć? Napisz do nas – nasz zespół w Tenesys chętnie Ci w tym pomoże.  

Źródła:

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/6-ways-cloud-migration-costs-go-off-the-rails
Flexera Releases 2021 State of the Cloud Report

 

previous next
scroll